weby pro nejsevernější čechy

Boreč – vyhlídka k východu

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Na východním boku kopce Boreč na trase naučné stezky je značena vyhlídka.
Pokud se poutník bude řídit navigací dle mapy.cz, dočká se (pokud míří od Režného Újezdu cestou vlevo) nepříjemného překvapení. V místě, kde je vyhlídka na mapy.cz značena, totiž neuvidí nic. Z rozdvojené cesty (jedna stopa pod terénní vlnou, druhá na ní do lesa) je výhled jen na koruny listnáčů, mezi nimiž je jakž takž vidět vrchol kopce, nejspíš Ovčína u Radostic. Ovšem o kus dál najednou tabule zmíněné naučné stezky, nesoucí název Vyhlídka k východu. A z tohoto místa je alespoň něco málo vidět. Infotabule obecně uvádí:

Vyhlídka poskytuje rozhledy na jižní okraje Českého středohoří a směrem do Polabí a Poohří. V prostoru mezi Borečským vrchem, Lovošem a městem Lovosice se na počátku sedmileté války, 1. října 1756, odehrála bitva mezi pruskými vojsky Fridricha II. a armádou rakouské císařovny Marie Terezie. Již v této bitvě utrpělo Rakousko porážku a na konci války Prusko potvrdilo svoje mocenské postavení ve střední Evropě. V bitvě u Lovosic padlo na obou stranách téměř 3000 vojáků.

Jak to tu vypadá v době vegetace nedokážu odhadnout, natož za pár let…

Series Navigation<< Boreč – vyhlídka k jihuBývalá gotická hláska ve Vodárenské ulici v Mělníku >>
Tagy