weby pro nejsevernější čechy

Boreč – vyhlídka k jihu

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Nedaleko vrcholu kopce Boreč na trase naučné stezky se nachází vyhlídka s výhledem jižním směrem.
Na rozdíl od své východní kolegyně je tady vše jasné – označení na mapy.cz souhlasí, v místě je cosi jako zábradlí a cedule s popisem výhledu. Infotabule (čtvrtá na naučné stezce) obecně uvádí:

Vrchy Milešovského středohoří, které zde tvoří panorama, jsou vulkanická původně podpovrchová tělesa třetihorního stáří, většinou kupy, lakolity a výplně sopouchů proniklé do starších měkčích hornin. Od doby svého vzniku byly tyto geologické struktury působením povrchových vos postupně odkryt. Úroveň terénu se během modelace reliéfu snížila až o několik stovek metrů.

Jednotlivé vrchy zde nápadně vystupují proto, že jsou budovány poměrně tvrdými horninami (různé typy čedičů, trachytů, bazanitů a tefritů).

Na webu o naučných stezkách:

Při sestupu z vrcholu Borečského vrchu směrem k východu se na jeho okraji otevírá výhled do širokého okolí Lovosic a směrem k jižnímu okraji východní části Českého středohoří – Verneřickému středohoří. Louky lemující úpatí kopce jsou příznivým prostředím pro různé druhy hmyzu, především motýlů. Ti zde mají podmínky pro vývoj larev, místo pro úkryt i prostor pro získávání potravy. Louky a kamenné snosy jsou domovem mravenců, z nichž některé druhy rodu Myrmica patří mezi kriticky ohrožené. Na loukách pod svahy kopce se vždy pásla stáda ovcí, která se sem před lety vrátila, takže dochází k plošnému vypásání luk.

Z vyhlídky je možné spatřit bývalé bojiště, na kterém se na počátku sedmileté války r. 1756 střetla rakouská vojska a vojska Pruska v „bitvě u Lovosic“ Pruský král Fridrich II. Zvítězil a obsadil Lovosice, Rakušané však jeho další postup zastavili. Jako zajímavost se traduje pověst, že na Borečský vrch se odvážila vystoupit kněžna Libuše a hovořila zde s bohy. Kopce se lidé báli do 19. století a vyprávěli si, že otvor v Borči býval bezedný, ale že bylo rozkázáno jej zasypat, a až mohutný balvan se v prohlubni zachytil a zasypal ji.

Chce to ovšem trefit o něco lepší počasí, aby byly všechny kopce (a hlavně Milešovka) vůbec vidět.

Series Navigation<< Údajná vyhlídka pod Širokým vrchemBoreč – vyhlídka k východu >>
Tagy