weby pro nejsevernější čechy

Kamenný (Stübelův) kříž v lese západně od Studeného

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na trase červené turistické značky podél Studeného potoka ze Studeného směrem k Pavlinu údolí se na malé vyvýšenině na druhém břehu nachází kamenný kříž.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. Což je i případ tohoto kříže, o němž se ve virtuálním světě lze dozvědět pramálo, či poněkud zkresleně – zde je označen jako Stüblhannesův smírčí kříž…

Naštěstí je jeho osud popsán v knize Krajina pod Studencem v proměnách doby:

Kříž Franze Stübela

Pamětní kamenný kříž připomíná náhlou smrt Franze Stübela, který se roku 1806 nevrátil z bohoslužby v jetřichovickém kostele. Kříž byl postaven na pravém břehu Studeného potoka, u jeho soutoku s Chřibskou Kamenicí, při vstupu do obce Studený od Grieselova mlýna v Pavlině údolí. Pietně označoval místo, kde starý muž zemřel.

Svou podobou připomíná typ smírčího kříže. Během 50. let 20. století hrozilo kříži zničení. Někdo jej vyvrátil, přemístil a shodil do potoka.  Dnes lze jen stěží zjistit, zda došlo při této vandalské činnosti k odlomení jednoho ramene kříže, nebo jestli byl kříž původně osazen na široké základně a měl pouze tři ramena.

V dubnu 1989 byl nově usazen, ne však na původním místě, ale na malém pahorku u soutoku Studeného potoka s levostranným přítokem zvaným Brückel Wasser či Rauschenfloss. Kříž však časem opět ležel povalen v potoce. Někdo si stavěl na potoce z kamenů přehradu a použil k tomu i kříž. V letech 2003-2004 byl díky obětavosti panů Sládka a Forejta znovu očištěn a vrácen na místo.

Směrem po toku Studeného potoka u jeho soutoku s Chřibskou Kamenicí u mostu zv. Totenbrücke jsou do skály vyryty iniciály F. St. Snad jde o monogram Franze Stübela, kříž stával původně nedaleko odtud…

V centrálním registru smírčích křížů je uveden pod číslem 0517.

Series Navigation<< Skalní reliéf Ukřižování Krista (Radvanec – Lužické hory)Skalní reliéf Krista po Bičování (Lužické hory) >>
Tagy