weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0360 u kostela svatého Havla ve Chlumci

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

U východního vstupu do kostela svatého Havla v Chlumci na travnaté plošině nad Krušnohorskou ulicí je umístěna skupina kamenných křížů, označených jako smírčí.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. Navíc o konkrétních kusech zjistit něco smysluplného bývá nadlidský úkol. Dá se najít zmínka, že sem byly kříže přemístěny z okolí, nic víc.

Druhý z křížů se nachází na východní straně kostela vpravo od schodiště k postranním dveřím na travnaté terase mezi stálezelenými dřevinami.

Dle evidence křížů by se mělo jednat o číslo 360. Podle dalšího z webů, věnujících se těmto památkám, jsem zřejmě udělal chybu, že jsem fotil jen od kostela a nikoli z ulice. Pokud jsem totiž správně ztotožnil, pak:

Na kříži je rytina meče se zahnutou čepelí. Původně stával na křižovatce cest naproti restauraci v Žandově před domem č.p. 50. Roku 1995 byl převezen do kostela a do roku 2003 byl uložen za kovovou mříží v uzavřeném prostoru kostela.

Výška 122 cm, šířka 61 cm, tloušťka 22 cm.

Dle fotografií je rytina meče právě na straně odvrácené od kostela.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0425 za kostelem svatého Havla ve ChlumciKamenný kříž 0726 u kostela svatého Havla ve Chlumci >>
Tagy