weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0407 v Rabštejně nad Střelou

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Ve svahu nad silnicí č. 201 takřka na konci města Rabštejn nad Střelou (směrem k řece Střele) stojí smírčí kříž.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. Tento kus by si ale dle všeho své označení zasluhoval.

Dle evidence křížů se jedná o číslo 407. Podle webu, který se věnuje těmto památkám:

V Rabštejně, v dolní části ve stráni, zdvihá se proti starému mlýnu ku kapli, několik kroků od silnice.
Vypráví se, že kdysi se prý nějaký chasník v pivovaře zabil. Dnešní starý mlýn býval kdysi pivovarem.

Výška 122 cm, šířka 76 cm, tloušťka 21 cm.

Jedná se o jedinečný pozdněgotický kříž, který je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky:

Vysoký souměrný kříž z hrubozrnného pískovce s rozšiřujícím se dříkem a s mírně zaoblenými rameny zapuštěn přímo v zemi, doplněný na čelní straně tesaným letopočtem 1584. Příklad drobné pozdně gotické památky, situované na okraji městské památkové zóny.

Dle původního evidenčního listu památky bylo pravé rameno uraženo, v roce 1977 byl chybějící kus nalezen a připevněn zpět (sdělil ing. arch. B. Sirůček při návštěvě oddělení památkového ústavu 23. 5. 1977).

Series Navigation<< Kamenný kříž 0227 v parku v Mostecké ulici ve VtelněOdpočivný kámen u hřbitova u Oseku >>
Tagy