weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0726 u kostela svatého Havla ve Chlumci

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

U východního vstupu do kostela svatého Havla v Chlumci na travnaté plošině nad Krušnohorskou ulicí je umístěna skupina kamenných křížů, označených jako smírčí.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. Navíc o konkrétních kusech zjistit něco smysluplného bývá nadlidský úkol. Dá se najít zmínka, že sem byly kříže přemístěny z okolí, nic víc.

První z křížů se nachází na východní straně kostela mezi vchodem a velkým kamenným křížem mezi stálezelenými keři.

Dle evidence křížů by se snad  mohlo jednat o číslo 726. Podle dalšího z webů, věnujících se těmto památkám, jsem zřejmě udělal chybu, že jsem fotil jen od kostela a nikoli z ulice. Pokud jsem totiž správně ztotožnil, pak:

Na kříži 0726 je rytina meče. Byl objeven chlumeckým občanem Stanislavem Petržilkou východně od chlumeckého nádraží a silnice sloužící lesní správě v úvozu málo používané lesní stezky. Roku 1981 byl převezen na současné místo.

Výška 110 cm, šířka 55 cm, tloušťka 22 cm.

Dle fotografií je rytina meče právě na straně odvrácené od kostela. Viz zmínka na dalším webu: Hrubě sekaný pískovcový kříž, který má na nepřístupné straně vryp meče.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0360 u kostela svatého Havla ve ChlumciVeroničin kříž u lesní cesty jihozápadně od Kamenické Stráně >>
Tagy