weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž u Dubé (0590)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

U silnice z Dubé na Pavličky, po níž vede modrá turistická značka, se ve svahu nad příkopem u krajnice před odbočkou na nouzovou přistávací plochu (polní letiště Na Sekerce) nachází kamenný (pískovcový) kříž.

Kamenné kříže, mnohdy souhrnně a nesprávně zahrnované do kategorie „smírčí“, mají většinou několikanásobně smutnou minulost. Bývají připomínkou nejrůznějších neblahých událostí, jenže připomínkou poněkud slepou – většinou se totiž neví, jakou. Jak je psáno v úžasné knize Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska, za níž stojí tvůrčí tým René Bělohorský, Natálie Belisová, Petr Bořil a další spolupracovníci: Kontinuita byla přerušena. Listinné záznamy zpustošily války … staří hospodáři byli nuceni opouštět své grunty … kámen se dá použít na něco jiného, mnohem užitečnějšího. Těžko se pak hledají sebemenší zmínky o účelu těchto starých památek. Paměť krajiny selhává…

Přesto jsou tyto „drobné“ památky předmětem zájmu širokého spektra lidí. Ba dokonce jsem osobně viděl jejich republikovou centrální evidenci. Tím se dostávám k vysvětlení čísla v titulku – jedná se o číslo příslušného kříže v centrálním registru. Přesto se o mnohých z nich dá shrnout veškeré poznání do jedné jediné věty, vystihující tu skutečnost, že prostě „jen“ jsou.

Tento konkrétní kříž (ve zmíněné knize na straně 52), jehož rozměry jsou udávány cca 89x60x25), je popisován takto:

Křížový kámen tvaru masivní desky s nesouměrně zaoblenou horní hranou. Přední strana k silnici má zahloubený (vytesaný) reliéf latinského kříže, zadní strana je hladká.

Series Navigation<< Veroničin kříž u lesní cesty jihozápadně od Kamenické StráněKamenný kříž 0503 v Železném Brodě >>
Tagy