weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0425 za kostelem svatého Havla ve Chlumci

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Kolem kostela svatého Havla v Chlumci na travnaté ploše u Krušnohorské ulice je umístěna skupina kamenných křížů, označených jako smírčí.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. Navíc o konkrétních kusech zjistit něco smysluplného bývá nadlidský úkol. Dá se najít zmínka, že sem byly kříže přemístěny z okolí, nic víc.

Třetí z křížů se nachází na severní straně za kostelem.

Dle evidence křížů by se mělo jednat o číslo 425. Podle dalšího z webů, věnujících se těmto památkám:

Na kříži jsou zbytky nápisu 145 7E 16ME. Kříž původně stál nad chlumeckým nádražím poblíž silnice sloužící lesní správě. Do roku 2003 byl uložen za kovovou mříží v uzavřeném prostoru kostela.

Výška 80 cm, šířka 30 cm, tloušťka 23 cm.

Dle historických fotografií stál kříž na mohutné kamenné základně, snad dokonce se schodovým stupněm. Z té byl zřejmě při přesunu odsekán a její zbytek je zapuštěn pod terénem. Zmiňuje to i další z webů, zabývajících se těmito památkami:

Pískovcový kříž s obnaženou základnou a krátkými rameny. Hlava byla zmenšena odlomením. Na čelní straně letopočet 1752.

Series Navigation<< Skalní reliéf Karla Theodora Körnera na Dutém kameniKamenný kříž 0360 u kostela svatého Havla ve Chlumci >>
Tagy