weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0310 u kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

U kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích stojí na nepůvodním místě kamenný (smírčí) kříž.

Podle webu, který se věnuje těmto památkám:

Kříž byl přemístěn z Nového Sedla nad Bílinou. Na čelní straně kříže je svislý žlábek.

Výška 109 cm, šířka 51 cm, tloušťka 14 cm.

Další specializovaný web uvádí:

Rozměry: 112 x 52 x 17 cm
Velký kříž s klínovými segmenty. Přesun – v souvislosti s těžbou uhlí bylo ke kostelu soustředěno více památek, mezi nimi tento kříž, jde o transfer z Nového Sedla nad Bílinou.

Kříž je kulturní památkou:

Nevelký kamenný kříž neurčitého datování. Lze ho počítat mezi tzv. baby, podle antropomorfního tvaru. Na spodní části vertikály má delší rovný vryp. Do Údlic byl přemístěn z Nového Sedla nad Bílinou. Přesun se odehrál někdy v 60.-70. letech 20. stol.

Původní evidenční list památky zachycuje kříž ještě na původním místě „před západní stranou fary při cestě od mostu k farnímu kostelu„.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0059 jižně od Tomášova u MikulášovicOdpočivný kámen u kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích >>
Tagy