weby pro nejsevernější čechy

Kamenné kříže u kostela svatého Mikuláše v Milhostově (0040 + 0041 + 0050)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

V centru obce Milhostov na Chebsku na travnaté ploše u kostela svatého Mikuláše stojí trojice kamenných (smírčích) křížů 0040 + 0041 + 0050.

Kamenné kříže, mnohdy souhrnně a nesprávně zahrnované do kategorie „smírčí“, mají většinou několikanásobně smutnou minulost. Bývají připomínkou nejrůznějších neblahých událostí, jenže připomínkou poněkud slepou – většinou se totiž neví, jakou. Jak je psáno v úžasné knize Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska, za níž stojí tvůrčí tým René Bělohorský, Natálie Belisová, Petr Bořil a další spolupracovníci: Kontinuita byla přerušena. Listinné záznamy zpustošily války … staří hospodáři byli nuceni opouštět své grunty … kámen se dá použít na něco jiného, mnohem užitečnějšího. Těžko se pak hledají sebemenší zmínky o účelu těchto starých památek. Paměť krajiny selhává…

Přesto jsou tyto „drobné“ památky předmětem zájmu širokého spektra lidí, ba některé jako v tomto případě předmětem památkové ochrany:

Tři monolitické kamenné kříže prosté jakéhokoliv nápisu či reliéfu, zhotovené ze žuly. Drobné památky lokálního významu.

Podle Památkového katagu jsou chráněny od 3. 5. 1958, zapsanou památkou ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek Západočeského kraje jsou od roku 1987 ->

Na specializovaných webech se lze dočíst:

0040 Milhostov

Rozměry: 149 x 144 x 35 cm
Popis: mohutný kamenný kříž.

0041 Milhostov

Rozměry: 115 x 70 x 24 cm
Popis: menší kříž. typově podobný tlapatým křížům, hrany obroušené.

0050 Milhostov

Rozměry: 73 x 90 x 28 cm
Popis: precizně opracovaný kříž.
Přesun: z Vackovce, tam stál na místě, o kterém je zápis v městské knize v Chebu o násilném skutku v roce 1483.

Stanoviště: u hřbitovní zdi kostela sv. Mikuláše.

Variantně:

Kříž č. 0040
Výška 140
Šířka 143
Tloušťka 32

Kříž č. 0041
Výška 109
Šířka 71
Tloušťka 22

Köhler – 10 und 11.
A. Stehen an der nördlichen Seite des Mühlessner Friedhofs.
B. Beide Granit.
C. 1,40 cm hoch, 1,40 cm breit; der andere 70 cm hoch, 70 cm breit.
D. Sehr verwittwrtes Aussehen, läßt auf ein ganz besonderes Alter schließen.
Wilhelm – MITTH 1901 – 6. und 7. Im Dorfe Mühlessen, an der Nordseite des sich um die Kirche ziehenden Friedhofes. Kreuz 7 ist 160 Cm. hoch, 143 Cm. breit. Vgl. hiezu bezuglich der Größe die unter 1 gemachte Bemerkung. Der Ort wird urkundlich bereits im Jahre 1393 als (8.) Parochie des Egerlandes mit mehreren zugehörigen Dörfen
genannt.
Šrámek – 51. V Milhostově (Mühlessen) na návsi před hřbitovní zdí obklopující starobylý kostel, stojí 2 kříže. Oba prý pocházejí z dob husitských válek, kdy husité, táhnoucí zdejší krajinou, vyplenili i zdejší kostel.
Dreyhausen – 109 – Mühlessen: Zwei Steinkreuze vor der Kirche. Volksdeutung nicht erfragbar.

Kříž č. 0050
Výška 72
Šířka 90
Tloušťka 27
Původně stával ve Vackovci (Watzgenreuth). Byl nalezen v místě, o kterém je zápis v městské knize v Chebu o násilném skutku v roce 1483.

Köhler – 20.
A. 400 Schritte über Watzkenreuth, auf dem den Watzkenreuthern gemeinschaftlichen Feldweg, welcher in die Teichfelder führt.
B. Granit.
C. 1,1 cm hoch, 85 cm breit und 28 cm dick.
D. Er ist der regelmäßigste Kreuzstein, den ich bis jetzt angetroffen habe, und nach dem großen Döbaer Kreuzstein (Nr. 1) der schönste. Die Kreuzesarme sind kubisch zugehauen, daher die regelmäßige Gestalt.
Wilhelm – UE 1902 – 28. Watzgenreuth. (Köhler 20.)
Dreyhausen – 127 – Watzkenreuth: Etwa vierhundert Schritte über dem Ort auf dem Feldweg, welcher in die „Teichfelder“ führt.
Siehe: Köhler, Unser Egerland, 3. Jahrgang, 1899, S. 37.
Šrámek – 237. Vackovec (Watzgenreuth) asi 250 m od statku ve Vackovci vpravo silnice na rozcestí polních cest. Kříž 120 cm vysoký žulový leží nyní uražený traktoristou, který z bravury zkoušel na něm sílu pásového traktoru – vraziv do něho. Jest uražený u samé paty, jak šipkou označeno.

Series Navigation<< Skalní reliéf Dívka na okraji zaniklého lomu pod JedlovouKamenné kříže na křižovatce západně od Milhostova (0038 + 0039) >>
Tagy