weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0503 v Železném Brodě

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Za kostelem svatého Jakuba Většího v Železném Brodě stojí v trávě smírčí kříž.

V obecném povědomí jsou všechny památky tohoto typu označovány jako kříže smírčí. Jak už ale na mnoha místech a akcích vysvětlovala Natalie Belisová, není tomu tak zdaleka vždy. U tohoto kříže těžko hádat, protože se o něm neví vlastně nic (žádné oficiálně dostupné prameny nenabízejí nic víc, než konstatování jeho existence). Navíc není jasné, zda je na svém původním místě…

Tesaný pískovcový smírčí kříž, který byl stářím zbaven ostrých hran.

Kříž je evidovanou kulturní památkou jako součást areálu kostela.

Dle evidence křížů se jedná o číslo 503. Podle webu, který se věnuje těmto památkám:

V Železném Brodě (u Turnova) nyní za kostelem na hřbitově.

Výška 84 cm, šířka 98 cm, tloušťka 27 cm.

Kříž je bez podrobností zmíněn také v knize Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska na straně 60: Latinský pískovcový kříž s dlouhými rameny v areálu bývalého hřbitova u farního kostela sv. Jakuba Většího (70x95x26).

Po dlouhém hledání vyplavala na webu města velmi dobře ukrytá a jinde nedostupná informace v popisu místní památkové rezervace Trávníky:

Smírčí (Melicharův) křížze 17. st. – zhotovil vysloužilý voják, který žil v kostelíku na Poušti. Původně byl umístěn na Hrubé Horce a sem byl přemístěn až v roce 1906.

Series Navigation<< Kamenný kříž u Dubé (0590)Skalní reliéfy Krista a Panny Marie s dítětem u Pavliček >>
Tagy