weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž 0742 v parku v Mostecké ulici ve Vtelně

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

V travnaté ploše parku u Mostecké ulice ve Vtelně stojí soubor smírčích křížů.

Dle Památkového katalogu:

Soubor smírčích křížů ze zlikvidovaných obcí v těžební oblasti (jejich původní umístění již není vždy známo), tvořily původně kříže čtyři. Jeden však byl odcizen, resp. zničen (poté u něj bylo zrušeno prohlášení za kulturní památku), takže v současné době jsou na svém místě pouze kříže tři. Nejprve se ve Vtelně nacházely u ohradní zdi fary čp. 1 (smírčí kříž I.) a u ohradní zdi kostela Povýšení sv. Kříže (smírčí kříž II. a smírčí kříž IV.). U smírčího kříže III. bylo v roce 2000 zrušeno prohlášení za kulturní památku. Zbývající tři kříže byly podruhé přemístěny do parčíku v Mostecké ulici, rovněž ve Vtelně.

Podle webu, který se věnuje těmto památkám:

Třetí kříž číslo 742 stával původně v Libkovicích, poté byl v mosteckém muzeu. Na kříži je text: „ENTLEIPTT PATROLOMEVS KINTELMANN SXXX A 1615“. Do roku 2016 stál u vnější strany hřbitovní zdi, za jejím levým horním rohem.

Výška 84 cm, šířka 59 cm, tloušťka 17 cm.

Další specializovaný web uvádí:

Rozměry: 86 x 60 x 18 cm
Kamenný kříž, jehož ramena a hlava jsou zakončeny obloučky, na kříži je text. Kříž stojí v lapidáriu drobných památek u kostela společně s 0227 a 0741, dříve stával v obci Libkovice.

V památkovém katalogu je info mírně odlišné, tento kříž je uveden jako číslo I.

Kamenný smírčí kříž má konce příčného břevna a horní konec břevna svislého tvarovaný do trojlistu s větším a širším středním listem. Dolní část svislého břevna je rozšířená do tvaru soklu. Na přední straně kříže se nachází špatně čitelný nápis: „E NT L ? E ? / ? P ? TT / PAR?TOLOMEVS / KIMTE? LLMAN / XXXX / 16.15.“ (starší evidenční list uvádí toto znění nápisu: „ENTLEIPT / PAROCONEVS / IKONTELMAN / 5. XXX A / 1615“).

Series Navigation<< Skalní reliéfy u vstupu do Pekelského údolíKamenný kříž 0741 v parku v Mostecké ulici ve Vtelně >>
Tagy