weby pro nejsevernější čechy

Pravčická brána

Symbol národního parku České Švýcarsko. Jedno z nejfotografovanějších míst nejen v severních Čechách, ale v republice vůbec. Jeden z nemnoha cílů mas turistů, kteří do těchto končin dorazí (+soutěsky a Jetřichovice). Největší přirozená skalní brána v Evropě.

Co o ní víc asi tak napsat… Že se vyplatí nechodit sem v turistické sezóně, pokud se nechcete nechat ušlapat. Že se vyplatí pohlídat si výjimečné termíny, kdy se brána otevírá jen tak, mimo letní šílenství. Že standardně se za vstup platí, ale nemá cenu to komentovat a rýpat do toho (viz dopis senátora Zdeňka Linharta ve fotogalerii). Že jsem tak starý, že mám nejasný pocit, že ještě jako západočech jsem měl na školním výletě možnost stát nahoře, ale nemám pro to jeden jediný důkaz… A že jsou místní, kteří tam v životě nebyli, protože ji považují za symbol turistického zla a rozhodli se ji ignorovat. Já tu byl od zmíněných školních let poprvé v roce 2014 a tak nějak od té doby se snažím pravidelně. Ale jak výše řečeno – jedná se o zimní výšlap v době, kdy je brána zpřístupněna kolem Vánoc.

Dnes se dá k bráně dostat pouze dvěma způsoby – po Gabrielině stezce z Mezní Louky (delší trasa, ale jakž takž po rovině po úpatí skal), nebo ze Hřenska, což je sice třetinová vzdálenost, ale hodně do kopce. Ostatní cesty zanikly, protože všude kolem je nejpřísnější zóna Národního parku.

Samozřejmě nejde jen o samotnou bránu – v těsném okolí jsou také tři vyhlídky. Jedna u paty brány, přístupná z plata pod ní, dvě ve skalách naproti – cestou na ně se otvírá pohled na zaniklý přístup na vrchní část skalního oblouku. První místo nabízí výhled především na bránu a Pravčický kužel, to poslední pak panorama Dlouhodolských stěn.

A aby se neřeklo, něco encyklopedických dat:

Národní přírodní památka Pravčická brána (německy Prebischtor) je skalní brána vzniklá v kvádrových pískovcích křídového stáří. S rozpětím 26,5 metrů u dna, výškou 16 metrů, šířkou mostu cca 8 metrů a minimální tloušťkou 3 metry se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. 

Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Po zjištění několika trhlin byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán. Pravčická brána byla poprvé chráněna od 18. 12. 1963, kdy byla usnesením Okresního národního výboru Děčín vyhlášena Chráněným přírodním výtvorem (CHPV). 11. června 1992 byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí překlasifikována na Národní přírodní památku (NPP). Cílem ochrany je zachování současného stavu a přirozeného vývoje pískovcových skalních masivů a minimalizace negativního antropogenního působení.

Series Navigation<< Kleines Prebischtor (Malá Pravčická brána č. 2)Malá Pravčická brána >>
Tagy