weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf žebračka (Lužické hory)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

V údolíčku blízko silnice z Nové hutě do Horní Světlé se nachází jeden z mnoha skalních reliéfů Lužických hor, který údajně zobrazuje mladou žebračku.

Mimo značené cesty, cca 50 metrů pod silnicí a zhruba 200 metrů od křížení žluté značky s železniční tratí, nad korytem Rousínovského potoka. Nedaleko je opuštěný pískovcový lom a podle mapy.cz také pozůstatky zaniklé sklárny.

O historii reliéfu, nacházejícího se na jedné stěně nevelké skalky uprostřed svahu, se zrovna moc neví. Vlastně jediné, co se nechá najít, je krom stručného infa na mapy.cz jen popis na webu o Lužických horách (viz odkaz výše):

Reliéf tu zřejmě v roce 1883 vytesal některý z kameníků, pracujících v blízkém pískovcovém lomu. Podle místní tradice zde v roce 1812 zemřelo hladem žebrající děvče.

O něco více slov o něm v citaci z knížky Karla Steina „Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska“ na tomtéž webu:

Skalní reliéf, o kterém se zmíním do třetice, jsem dlouho nemohl najít. Úpatí Bedřichovského kopce (Bouřného), které je dnes odlesněné, bylo před lety ještě zarostlé vysokým smrkovým lesem. V mělkém údolíčku mezi potokem a silnicí z Nové Huti do Horní Světlé se krčí pískovcová skalka s reliéfem přihrblé dívčí postavy s košíkem v ruce. Pod křížkem a monogramem Krista IHS je vytesán letopočet 1812, udávající zřejmě rok úmrtí, ke kterému zde došlo. Písemné záznamy o tomto místě neexistují. Lidová tradice je označuje jako Battelmadelloch (Žebračka), neboť tu prý hlady zemřelo žebrající děvče. V dobách napoleonských válek byly zdejší vesnice často pleněny procházejícími vojsky a obzvláště chudině se vedlo zle. Vyobrazení děvčete s košíkem vzniklo patrně až později. Vedle reliéfu je totiž nápis „1883 8 Steinmetzer“. Zřejmě sem chodili z nedalekého lomu kameníci, kteří se tu tímto způsobem zvěčnili.

S navigací v ruce a otevřenýma očima se reliéf najít dá, byť od silnice dolů je to docela sešup. Postava i plochy s letopočty jsou zatím stále „čitelné“, byť na nich postupně hlodá zub času. Pozorným dozajista neunikne zvláštní jamka ve skále nad žebraččiným košíkem – nikde jsem na žádnou zmínku nenarazil, ale zřejmě jde o něco podobného, jako je házení mincí do studen a hladomoren či dotýkání se různých soch…

Series Navigation<< Další méně známé místo Libereckého kraje: skalní reliéfy v osadě TřídomíSkála smrti u Kunratic >>
Tagy