weby pro nejsevernější čechy

Odpočivný kámen u hřbitova u Oseku

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na křižovatce ulic U Nádraží a Hřbitovní jižně od Oseka, u rohu zdi místního hřbitova, je k vidění zvláštní artefakt – tzv. odpočivný kámen.

I na první pohled obyčejný kámen může být neobyčejný, ba dokonce je kulturní památkou:

Hrubě opracovaný kámen ve tvaru kvádru pochází z 15. století. Dílo je situováno jihovýchodně od centra města, při nároží hřbitovní zdi. Dle zápisu v místní kronice byl kámen umístěn při cestě do kláštera za účelem odpočinku poddaných.

Cedulka na hřbitovní zdi podává podrobné vysvětlení, které jde ovšem proti obecně uznávané dataci kamene:

Osecký opat Vavřinec Scipio (1650-1691) dal v minulosti osadit na přístupové cesty k oseckému klášteru 48 odpočivných kamenů pro potřebu unavených poutníků. Do dnešních dnů se dochovaly kameny tři. Druhý odpočivný kámen byl z původního místa za Hudcovskou výšinou přemístěn do duchcovského muzea. Třetí kámen lze nalézt v Domaslavicích, těsně za vsí u cesty z Křižanova. Kameny sloužily ve své době také jako důležité orientační body v krajině.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0407 v Rabštejně nad StřelouKamenný kříž 0060 v Brtníkách >>
Tagy