weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéfy Krista a Panny Marie s dítětem u Pavliček

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na trase modré turistické značky nedaleko obce Pavličky jsou ve skalním úvozu dva proti sobě vytesané reliéfy.

Tak nějak jsme přijali, že v blízkém okolí výběžku se v pískovcích nachází porůznu roztroušené nejrůznější reliéfy. Ale není to jen místní fenomén. Pískovce sahají dál, než si uvědomujeme, a jakožto tvárný a poddajný (tedy jak kde) materiál lákaly místní tvůrce.

Tudíž třeba v tzv. Ebelově cestě, kdysi hlavní cestě z Dubé přes Dubovou horu do Pavliček jsou k vidění reliéf Krista a Panny Marie s dítětem. Kristus na kříži je je ještě znát, při troše pozornosti i postavy pod ním. Svůj podíl na tom asi mají barvy, kterými je reliéf místy vyšperkován. Panna Maria s dítětem na protější stěně je na tom podstatně hůř, z té zůstaly jen obrysy bez jakýchkoli detailů. A že vpravo (a snad i vlevo) od reliéfu byla(y) další postava(y), to jsem zjistil až podle fotek z roku 2011 ->

Nedaleko reliéfů je ve skále vytesané okno po svatém obrázku.

Reliéfy (pokud dobře hledám) nejsou kulturní památkou, byl pouze učiněn návrh. Přesto se o nich dá na webu Národního památkového ústavu najít slušné info v rámci sekce Sochařská díla ve skále:

Dvojice reliéfů se nalézá po stranách historické komunikace tesané v pískovci nedaleko obce Pavličky, která směřuje k Horní Dubové Hoře a posléze k městečku Dubá. Cesta stoupající obcí míjí poslední usedlost po pravé straně a pokračuje dále severozápadním směrem mezi pískovcové upravené bloky. V místech rozšíření cesty je po pravé straně v architektonicky orámovaném výklenku vytesán reliéf Ukřižování. Naproti je pak možné se setkat s protějším reliéfem Madony s Ježíškem v nehlubokém výklenku opět s orámováním.

Reliéf Ukřižování se nalézá v nice rámované dvojicí pilastrů a ukončené segmentovým obloukem. Střední část kompozice tvoří mohutný kříž s korpusem Krista, po jeho stranách se lze setkat se třemi postavami. Ty dovolují interpretovat výjev jako Ukřižování se třemi Mariemi (Podroužek 2000, s. 106) či s Pannou Marií, sv. Máří Magdalénou a sv. Janem Evangelistou. Reliéf nese dosud bohaté zbytky polychromie vápennými i jinými nátěry.

Protější reliéf Madony s Ježíškem, představující pravděpodobně některou z oblíbených poutních Madon z oblasti Českolipska, se nalézá v nepatrně vyhloubeném výklenku zakončeném segmentovým obloukem. Rámování výklenku je dnes již bohužel téměř nezřetelné, lze však předpokládat, že po stranách můžeme spatřit andělské postavy rozevírající baldachýn a odkrývající tak pohled na hlavní výjev. Madona s Ježíškem v dlouhém plášti zabírají téměř celou plochu reliéfu. Reliéf nese stejně bohaté stopy polychromie vápennými i jinými nátěry.

Literatura datuje vznik do pískovce vytesané cesty a potažmo tedy obou reliéfů do přelomu 18. a 19. století, čemuž snad opravdu odpovídá charakter sekání i tvarosloví obou reliéfů. Cestu podle údajů literatury nechal na své náklady vysekat obchodník Ebel (Bernau 1888, s. 392).

Text: Petra Šternová

Series Navigation<< Kamenný kříž 0503 v Železném BroděSkalní reliéfy u kaple na Kalvárii v Mařenicích >>
Tagy