weby pro nejsevernější čechy

Odpočivný kámen u kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

V okolí kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích je mezi sem umístěnými sochami také tzv. odpočivný kámen.

Okolí kostela se stalo místem, kde byly soustředěny památky z mnoha okolních obcí zaniklých v důsledku těžby uhlí. Bohužel informací o nich je poskrovnu, lépe řečeno o některých v podstatě žádné. Dostupné prameny konstatují existenci kamene a na něm vytesaný letopočet 1586. Obecně:

Odpočivné kameny jsou kamenná oboustranná sedátka s horní plochou umožňující podepření krosny nebo nůše. Stávaly u kupeckých cest a poutních cest. Sloužily k odpočinku unavených pocestných. Ve své době také sloužily jako orientační bod v krajině.

Nic o tom, kde stával původně a kdy se na tomto místě ocitl. Osobně bych na místě účel kamene odhadnout nedokázal. Při pohledu na „velikost“ údajných sedacích ploch by mne ani nenapadlo se na něj snažit usadit, spíš jsem ho považoval za podivný „smírčí kříž“.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0310 u kostela Povýšení svatého kříže v ÚdlicíchSkalní reliéf Had západně od Tupadel >>
Tagy