weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf Sfinga u lesní cesty mezi Ješovicemi a Tupadly

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na modré turistické značce nazvané Okruh V. Levého na trase mezi Liběchovem a Tupadly mezi blízkými reliéfy Harfenice a Had se v lese nachází jedno z menších tesaných děl sochaře Václava Levého, reliéf Sfinga.

Jedná se o kulturní památku v rámci souboru sochařských děl vytesaných do skal. Památkový katalog uvádí:

Nejmenší socha z cyklu je umístěna na osamocené skále při cestě, na její severní straně. Socha je jen jedna tvář v nadživotní velikosti (kolem 1m), lemovaná stylizovaným šátkem v egyptském stylu. Tvář byla původně zřejmě polychromovaná (jsou patrné stopy více vrstev).

Legenda praví, že Sfinga vlastně není originálním dílem sochaře Václava Levého:

Sochař svá díla vytvořil mezi lety 1844 – 1845. Jedním z nich je polychromovaná hlava sfingy, vytesána do menšího skalního útvaru mezi reliéfem Hada a jeskyní Harfenice. Původně však býval v tomto místě vytesán reliéf císaře Františka Josefa I., z něhož byla po vzniku Československa roku 1918 vytesána Sfinga.

2

Series Navigation<< Skalní reliéf Had západně od TupadelJeskyně Harfenice a skalní reliéfy západně od Tupadel >>
Tagy