weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf Korunování Panny Marie v Srbské Kamenici

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

V Srbské Kamenici mezi domy č.p. 40 a č.p. 42, pod kostelem sv. Václava a místním hřbitovem, je u silnice k vidění reliéf Korunování Panny Marie.

Reliéf je vytesán ve skalním pískovcovém masivu ve výši cca 2 metry nad terénem u silnice procházející Srbskou Kamenicí. Masa kamene byla zarovnána do tvaru obdélníka s profilovanou římsou a segmentovým štítem, nahoře opatřeným plechem.

Reliéf (cca 2 x 2 m) je svrchu ukončen segmentovým štítem s malbou s motivem Božího oka. Vyobrazení Korunování Panny Marie je pojato tradičně, kdy Panna Maria klečí uprostřed na oblacích se sepnutýma rukama a je korunována Nejsvětější Trojicí, tj. po její pravé ruce Kristem držícím v pravé ruce kříž, po její levé ruce pak Bůh Otec přidržuje levou rukou zeměkouli. Oba jednou rukou drží korunu, kterou vkládají na hlavu Marie. Nahoře je stylizovaná zář pomocí paprsků s holubicí Ducha svatého, která se vznáší nad hlavou Panny Marie. Po stranách ústřední scény klečí andělé držící kmeny palem s ratolestmi. U nohou Boha Otce a Panny Marie jsou v obláčcích hlavy andílků. Ve spodní části reliéfu je rozvinutý svitek s německým nápisem s informacemi o roce vzniku a zadavateli díla. Reliéf je vzhledem ke stáří mírně poškozen přírodním zvětráváním.

Podle údajů v nápisu ve spodní části reliéfu hradil náklady na jeho zhotovení Jacob Günter, mlynář v Srbské Kamenici a pozdější majitel starého mlýna v Jetřichovicích. Reliéf byl vytesán v roce 1701, autor díla není znám, stejně jako pohnutky, které k jeho zhotovení vedly. Tento jediný figurální skalní reliéf v Českém Švýcarsku byl restaurován r. 2011. Najít o tomto zásahu nějaké podrobnosti je nad mé síly. Jediná zmínka zde -> (reliéf byl v roce 2011 podroben restartovacím postupům, které zacelily nejohroženější místa vystavená větrné erozi a dalšímu obrušování a ničení).

Series Navigation<< Skála smrti u Kunratic
Tagy