weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf Ukřižování Krista u bývalého Neumannova mlýna (Trávník – Lužické hory)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

U silnice mezi Mařenicemi a Trávníkem se nachází dobře viditelný skalní reliéf na stěně skalního hřbetu, skrývajícího velké překvapení v souvislosti s nedalekou ruinou Neumannova mlýna.

Překvapivě tento reliéf na první pohled vypadá, že je o něj pečováno. Snad jediný v širokém okolí je zastřešen, ve spodní části výklenek s obrázkem doplněn květinami a lucerničkami. Jen člověk nesmí přijít příliš blízko… Jasně, při srovnání s fotem na Zaniklých obcích z roku 2008 je patrné, že spodní část byla důkladně opravena. Kdysi. Už zase praská a celé kusy opadávají. Na fotce je jasně vidět, že jakési zastřešení již existovat muselo (zádlab), přesto to aktuální působí zvláštním dojmem a jako kdyby chvílemi překáželo ve zkoumání reliéfu. Ten hlavně oproti fotu vypadá hrozně nevýrazně, v některých místech se zcela vytratily detaily.

O reliéfu není moc co objevného napsat – klasický motiv Kalvárie. Ježíš na kříži. Horní část reliéfu zaklenuta obloukem, který navazuje na sloupy, vytvářející dojem obrazu. Pod křížem klečící postava, po obou stranách stojící postavy. Zřejmě tedy Panna Marie, sv. Máří Magdaléna a sv. Jan Evangelista, jako u řady dalších podobných výjevů v okolí. Za křížem tesaná svatozář mandlového tvaru zvaná mandorla (viz). Mimo zmíněný „obrazový“ rámec lze rozeznat hlavičky andělů a snad zbytky jimi rozevírané draperie. Zvláštností je výklenek pod reliéfem, který v okolí nemá obdoby. Podle některých náznaků skrývá otvor, jímž bylo možno sledovat v úvodu zmíněné překvapení – ve skále se totiž skrývá 260 metrů dlouhý tesaný náhon, vedoucí vodu z opačné strany silnice (dnes neexistující rybníček) až k v roce 1927 vyhořelému a zaniklému mlýnu. Ale to je na jiné povídání.

O samotném reliéfu se mi nepodařilo jako obvykle najít nic.

Series Navigation<< Skalní reliéfy u kaple na Kalvárii v MařenicíchSkalní reliéf Ukřižování Krista (Naděje – Lužické hory) >>
Tagy