weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf Karla Theodora Körnera na Dutém kameni

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na skalním masivu vlevo od schodů, po kterých se vystupuje na vyhlídku na Dutém kameni, je vytesán skalní reliéf básníka Theodora Körnera.

Ve skalní stěně byl dvěma cvikovskými amatérskými umělci, členy kunratické sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy, (řídící učitel Karl Beckert a četnický strážmistr Karl Bundesmann, autoři nedaleké Skály smrti) vytesán reliéf hlavy ozdobené vavřínem, lyrou a mečem. Od roku 1913 je zde takto připomínán básník a hrdina Karl Theodor Körner. Osud saského umělce a romantika v lecčems připomíná příběh českého Karla Hynka Máchy.

Pocházel z Drážďan (narozen 1791), studoval filozofii a přírodní vědy, pro nedovolený souboj musel opustit svou vlast, stal se básníkem v Schillerově stylu, ve Vídni psal veršované divadelní hry, veselohry i truchlohry. V březnu roku 1813 vstoupil k dobrovolníkům bojujícím proti Napoleonovi za osvobození Německa. Tím ovlivněn psal oduševnělé verše, které měly mezi lidem velkou popularitu. Již v prvním boji byl vážně raněn, po uzdravení se vrátil ke svému oddílu a 26. srpna 1813 v další bitvě u Gadebusche ve věku pouhých 22 let padl. Jeho bojovná lyrika vyšla posmrtně ve sbírce Lyra a meč.

V roce 2005 zde byla z iniciativy občanského sdružení Drobné památky Severních Čech instalována mosazná destička.

Básník má pomníky na různých místech, my máme v evidenci např. jeden u Aše.

Series Navigation<< Kamenný kříž 0060 v BrtníkáchKamenný kříž 0425 za kostelem svatého Havla ve Chlumci >>
Tagy