weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf (nejen) rytíře (Radvanec – Lužické hory)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Přímo v obci Radvanec, pod kaplí sv. Antonína Paduánského, ve stěně u bývalého vodního mlýna, je v mapách.cz vyznačen skalní reliéf rytíře.

Když jsem se rozhodl zmapovat skalní reliéfy v okolí, poznamenal jsem si mezi cíle i tento reliéf. I když už na první pohled se mi něco nezdálo – popis udává rytíře a na většině fotografií, připojených k této lokaci, je skalní medailon, který s rytíři zjevně nemá nic společného.

Najít příslušné místo chce trochu pozornosti – modrá značka stoupá do kopce ke kapli. Je třeba za budovou obecního úřadu projít kolem dětského hřiště, po louce částečně kolem náhonu k budově bývalého mlýna a dostat se jeho opačnou stranu, kde je srázná pískovcová stěna, prošpikovaná jako na mnoha místech tady tesanými sklepy. Kolem širokých vrat jednoho z nich je (jsou) hledaný(é) reliéf(y).

Jsem v tomto případě zcela v koncích. Nepodařilo se mi objevit jeden jediný zdroj, který by dokázal vysvětlit, nač jsem se vlastně díval, a proč je stav tak tristní, jaký je.

Na první pohled upoutá to, co jsem znal z fotek. Šikmo vzhůru vlevo ode dveří do sklepa obloukový výjev, ve kterém bych nejspíš viděl Pannu Marii vedoucí za ruku korunované Jezulátko. Ženská postava stála na oválu, v němž snad býval nápis či datace. Poznat to není, protože výjev je proťat šikmým zásekem, v němž zřejmě byla zasazená nějaká mlýnská konstrukce…

Přemýšleje, proč je v mapách jmenován rytíř, všiml jsem si, že vpravo ode dveří je lišejníky pohlcen jakýsi mělký reliéf. Ač jsou linie relativně patrné, vůbec si netroufám hádat, zda by snad mohlo jít o ženský obličej…

A jak tak stojím, najednou mne to trklo. Nevidím pro oči. Na opačné straně dveří, pod zmíněným medailonem a zcela zničena oním zásekem, stojí mužská postava. Trochu připomíná náhrobní kameny. Vysoké boty, nad koleny nabrané kalhoty, přes ně v pase sepnutý oděv. A to hodně popouštím uzdu fantazii. Víc rozeznat nejde. V místech, kde snad mohla být hlava, je po pravé straně šikminy hlubší obdélníkový zádlab a vlevo od šikminy mělký výklenek. Jak kdo přišel na to, že jde o rytíře, je mi záhadou.

A když se dostatečně vynadívám, zjistím, že na boční straně sklepa, kde je zamřížované okénko, je v kulatém výklenku jakýsi mužský portrét, vypadající oproti ostatním podstatně mladší, a přesto také takřka nerozeznatelný.

Prostě záhad plno a odpovědi žádné…

Series Navigation<< Skalní reliéf Ukřižování Krista u Pustých kostelů (Lindava – Lužické hory)Skalní reliéf Ukřižování Krista (Radvanec – Lužické hory) >>
Tagy