weby pro nejsevernější čechy

Jeskyně Harfenice a skalní reliéfy západně od Tupadel

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Na modré turistické značce nazvané Okruh V. Levého na trase mezi Liběchovem a Tupadly jihozápadně od Tupadel se v lese nachází jedno z tesaných děl sochaře Václava Levého, jeskyně Harfenice a kolem ní četné skalní reliéfy.

Infotabulka na místě uvádí:

Vznik tohoto díla je datován mezi roky 1840 až 1845. Levý zde vytesal reliéfy 4 lidských hlav, zdobnou umělou jeskyni (často nazývaná „U ještěra“) a ženu s harfou. V době, kdy Levý tvořil toto dílo, byl motiv ženy vydělávající si na obživu hrou na harfu zcela běžný. Bohužel harfenice dostála dílem času a vandalů největší újmy a rozpoznat její tvary je stále těžší.

S poslední větou bohužel nelze než souhlasit, protože v sedícím obrysu ženy by těžko někdo hledal hráčku na harfu.

Jedná se o kulturní památku v rámci souboru sochařských děl vytesaných do skal. Památkový katalog uvádí:

Rozsáhlý cyklus vytesaný po obvodu nízké pískovcové skalky z její jižní a západní strany v pásu cca 20 m. Hlavní postava Harfenice zobrazuje sedící ženu v lehce nadživotní velikosti, obklopenou řadou pitvorných obřích tváří umístěných až u země. Cyklus pokračuje plynule dále od cesty stylizovanou jeskyní, jejíž vchod je rámován řadou menších tváří.

Různé zdroje se v detailech popisu rozcházejí:

Soubor reliéfů od Václava Levého dostal svůj název podle ústřední postavy, sedící dívky s harfou. Soubor dále obsahuje pět monumentálních hlav a jeskyni s hlavami sfing na portále.

Pískovcový blok Harfenice se nachází cca 2 km severozápadně od Želíz, při široké lesní cestě. Na skále jsou zpodobněny reliéfy lidských hlav, vedle nich pak jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Podoba Harfenice se v současnosti dá spíše odhadnout než vidět v plné kráse. Struny malé harfy jsou ale stále zřetelné.

Všechny tyto pískovcové sochy vytesal jediný člověk – Václav Levý, někdejší kuchař ze zámku v Liběchově. Sochal pro své potěšení ve volném čase v letech 1840 až 1845. Používal k tomu klasické náčiní, které je pro tesání pískovců jednodušší – stačila mu sekyrka a malý krumpáček. Tam, kde jsou pískovce hodně železité a masivní používal pravděpodobně sekáč a paličku.

2

Series Navigation<< Skalní reliéf Sfinga u lesní cesty mezi Ješovicemi a TupadlyKamenný kříž 0216 na rozcestí severozápadně od Černýše >>
Tagy