weby pro nejsevernější čechy

Skalní reliéf Ukřižování Krista u Pustých kostelů (Lindava – Lužické hory)

Článek je součástí seriálu Skalní reliéfy, kamenné kříže

Zastíněny nedalekými Pekelnými doly nacházejí se u silnice ze Svitavy do Velenic Pusté kostely, jejichž součástí je i silně poškozený reliéf Ukřižování.

Ať už jsou umělé jeskyně jak chtějí atraktivní, v tomto případě upírám pozornost jen a pouze vpravo od jejich vstupu, kde se nachází zanedbaná a poškozená scéna Kalvárie, velmi podobná scéně nedaleko Radvance. Proti ní je ale v mnohem horším stavu.

Na webu Národního památkového ústavu se píše:

Reliéf Ukřižování u Pustého kostela se nalézá nedaleko komunikace směřující z Velenic do Lindavy. Vpravo za mostem a blízko bývalých pískovcových dolů lze spatřit v upraveném skalním bloku reliéf, který svým pojetím připomene mj. další ze souboru pískovcových reliéfů Českolipska – reliéf Ukřižování blízko Radvance. Čelní stěna reliéfu se obrací ke staré cestě do Lindavy.

Středem kompozice reliéfu je mohutný kříž s korpusem Krista. Kolem kříže jsou obvyklým způsobem stejně jako ve výše zmíněném radvaneckém reliéfu seskupeny tři postavy, tedy Panna Marie, sv. Máří Magdaléna a snad sv. Jan Evangelista (pokud ovšem nejde o třetí z Marií). Bohaté je zde architektonické rámování celého výjevu, který je zasazen v mělké prohlubni. Výjev Ukřižování z obou stran obklopují čtveřice pilastrů a u nich ještě značně naddimenzovaný dekorativní motiv připomínající piniovou šišku (zajímavé je srovnat tento motiv s jeho téměř shodným provedením u reliéfu Ukřižování za Dobření (okres Mělník), rejstř. č. 21990/2-3073, který je kulturní památkou od roku 1987). Reliéf nese zbytky polychromie vápennými nátěry.

Literaturou doposud spíše opomíjený reliéf je poměrně obtížné datovat. Vzhledem k charakteru jeho rámování obracejícímu se ještě zřetelně k baroknímu tvarosloví bychom jej alespoň rámcově datovali do doby kolem poloviny 18. století, mj. též i díky vazbám na nedaleký reliéf shodného tématu i zpracování, který se nachází blízko obce Radvanec.

Text: Petra Šternová

Po zmíněné polychromii pod vrstvami lišejníků a mechů není ani stopy. Stav reliéfu je takový, že v podstatě už není co fotit…


Series Navigation<< Skalní reliéf Ukřižování Krista (Naděje – Lužické hory)Skalní reliéf (nejen) rytíře (Radvanec – Lužické hory) >>
Tagy