weby pro nejsevernější čechy

Pomník Dívčina (Ženského) pramene u Zákup

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Na trase Naučné stezky Zákupy a modré turistické značky, začínající u pramene Tří Svatých, lesem podél silnice ze Zákup směrem na Kamenici a Kamenického potoka je několik pramenů, jedním z nich je pramen Dívčin (Ženský).

Vývod silně železitého pramene trubkou z kamenného soklu. Na něm široká nízká čtvercová základna, následuje menší vyšší kvádr s nápisovým místem na čelní straně a celé dílo korunuje jehlan s malou cedulkou s letopočtem vpředu. Prostě shodná stavba jako u dalších zdejších pramenů. Jméno pramene vzal čas, v ploše tabulky už není po nápisu ani stopa. Letopočet je 1887. Což je docela zvláštní, protože prý „Všechny prameny v údolí mívaly velmi honosné kamenné pomníky, pramen tří svatých dokonce zdobily sochy světců. Vše vzniklo z popudu dcery zakladatele kláštera vévodkyně z Toskány už v roce 1709. Údolí se tak stalo malým barokním parkem v duchu  propojení duchovnosti s krajinou tak, jak se o to snažili například hrabě Špork, Marie Terezie Savojská nebo dříve i Šlikové.

Originální název zněl Frauenquelle. Tudíž jak uvádí infocedule u výše zmíněného pramene Tří svatých, je překlad nejasný, protože krom „Ženský“ či „Dívčí“ se nabízí i možnost „Mariin“, protože Panna Marie bývá v němčině nazývána „Unsere liebe Frau“ (naše milá paní).

Aktualizace 23. 4. 2021:

Ač má být tento pramen silnější než nedaleký Jakubův, aktuálně z vývodní trubky ani kapka. Voda probublává přímo pod soklem do odpadního kanálku a z boku je patrné, že si pramen našel novou, poněkud nežádoucí cestu. Na to, jak velmi je odtok do Kamenického potoka zbarvený do žlutorezava, chuť není po železe příliš cítit.

Series Navigation<< Pomník neznámého (vyschlého) pramene u ZákupPramen Blažena u silnice Rybniště-Doubice >>
Tagy