weby pro nejsevernější čechy

Lesní pramen pod Medvědí hůrkou severně od Polevska

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Na trase žluté turistické cesty mezi Polevskem a Kytlicí se pod Medvědí hůrkou nachází Lesní pramen.

Specializovaný web o vodních zdrojích uvádí:

Studánka se nalézá v lese nedaleko od vesničky Polevsko severozápadně od Nového Boru.

V březnu 2014 jsem šel kolem a ze studánky se osvěžil luxusní vodičkou. Ovšem v půlce října 2014 studánka zcela vyschlá.

Říjen 2015 – v současnosti jsou z okolí studánky odstraněny některé náletové dřeviny, které bránily světlu a znečišťovaly studánku spadaným listím a jehličím. Vyčištěna odtoková strouha. Dno studánky několikrát vyčištěno od tlejících rostlin. Chvíli tomu tak úplně nebylo, ale teď je voda opět křišťálová a výborná.

Duben 2020 – studánka kompletně zrekonstruována.

Series Navigation<< Otročínská kyselkaLesní studánka pod Pramenným vrchem u Arnultovic >>
Tagy