weby pro nejsevernější čechy

Otročínská kyselka

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Jižně od Otročína v CHKO Slavkovský les u silnice na Teplou vede modrá turistická značka k vývěru Otročínské kyselky.

Web o vodních zdrojích uvádí:

Pramen otročínské kyselky je znám a využíván od sedmnáctého století, kdy se o něm zmiňuje Bohuslav Balbín. Vydatnost pramene je přibližně dva litry za minutu. Během podzimu roku 2008 proběhla úprava okolí s výstavbou nového altánku, ke kterému se dostaneme po modré turistické cestě z Otročína od obecního úřadu.

Pramen je jímán dutým kmenem s letopočtem z roku 1819 v hloubce 70 cm.

Minerální prameny v okolí Otročína jsou nejsevernějšími ze skupiny tzv. tepelských kyselek. Z pětice minerálních pramenů v blízkosti obce byly nejznámější Beránčí kyselka a Dolní a Horní pramen. Horní Otročínská kyselka byla v roce 2008 nově upravena a opatřena čtyřhranným dřevěným altánem.

Rekonstrukce zachovala původní starý jímací kmen, došlo pouze k izolaci a zpevnění okolí, a vybudování altánu a přístupu. Jímka je zapuštěna téměř k terénu, což není ideální pro možnost znečištění, ale zachování původního kmene je větším přínosem.

Kyselka je více železitá, má vyšší mineralizaci a perlivost. Proto má opravdu výrazně minerální chuť. Pro vyšší obsah železa není vhodná k delšímu skladování.

Series Navigation<< Studánka Svěcenka u osady Radovič u VelvarLesní pramen pod Medvědí hůrkou severně od Polevska >>
Tagy