weby pro nejsevernější čechy

Pramen u silnice naproti domu čp. 106 v Benecku

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Na trase červené turistické značky Bucharova cesta (souběh s Beneckou přírodní stezkou) u silnice naproti domu čp. 106 v Benecku je z louky vyveden vývěr pramene.

Trubka ústící z prázdné louky do malého potůčku podél krajnice silnice, který ani není zanesen v mapy.cz. Snad je v té louce prameniště a nejde o vodu čertvíodkud. Napít jsem se ale netroufal, byť na Panorama (mapy.cz) je v roce 2014 vidět připravený hrnek. Místo je kýmsi upraveno – mostek, trubka obložena kameny a ve svahu neskládáno několik kamenů, zdobených všelijakými pozoruhodnými reliéfy…

Panorama z mapy.cz z roku 2014
Series Navigation<< Kočičí studánka pod SokolemSkautská studánka u chaty Seleška >>
Tagy