weby pro nejsevernější čechy

Studánka u Vlčí Hory

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Na trase Köglerovy naučné stezky blízko Vlčí Hory, pod odbočkou NS od žluté turistické značky, se na začátku malé rokle pod obloukem cesty nachází bezejmenná studánka.

Z cesty, po níž vede NS, jsou ke studánce ve svahu zapuštěny dřevěné schodnice. Kameny vyzděné prameniště je zakryto velkou dřevěnou boudou s odstupňovanou střechou a uzavíratelnými dveřmi. Ze základů je vyvedena trubka do koryta směrem do rokle. Vody tu ale bývá většinou tak málo, že žádná neodtéká…

Series Navigation<< Englův pramen u Vlčí HoryHadí pramen >>
Tagy