weby pro nejsevernější čechy

Seibtova studánka u křížové cesty Horní Maxov

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Na konci křížové cesty u Horního Maxova poblíž rozhledny Slovanka se nachází Seibtova studánka.

Evidence vodních zdrojů udává:

Seibtova studánka je zakončením Křížové cesty vedoucí z Horního Maxova přes Slovanku vybudované rodinou Antona Seibta a vysvěcené 11. srpna 1840 janovským farářem Petrem Jůnou. V současné době (2012) je ve spolupráci mezi občanským sdružením Spolek Patron a Lesy ČR, s.p. rozpracována obnova Křížové cesty i Seibtovy studánky včetně okolí.

V červnu 2013 v obnovené nádrži u studánky pozorován samec čolka horského. Jedná se o potenciální biotop, kam se návštěvníci v příštích letech budou moci chodit dívat na tyto pěkné obojživelníky.

Srpen 2018 – letošní léto vysušilo celou republiku a bohužel i studánka je prázdná.

Web Jizerskohorské pomníčky:

Tato studánka je od velebného pana faráře Petra Juna. Křížovou cestu zřídili na památku Antonín a Josef Seibt 2. srpna 1840. Jednomu velice nemocnému člověku (nemohl chodit ani se jinak pohybovat) se zdálo, aby se nechal vyvézt na toto místo, co vytéká voda, a aby mu zde jímku na vodu vykopali, v které by mohl provádět koupele a vodní masáže, též vodu pil a zdejším bahnem si dělal obklady. Po delší době se mu natolik ulevilo, že mohl chodit o holích. Za další čas se uzdravil tak, že dobře chodil o jedné holi. A z vděku nechal postavit se svým bratrem křížovou cestu.

O této události se dozvěděli lidé ze širokého okolí, začali toto místo hojně navštěvovat a tuto lidovou léčbu provádět a mnohým pomohla k uzdravení. Dříve se též používala horní jímka (dnes polozasypaná) jako rašelinové lázně, rybníček ke koupeli a masáži a voda ze studánky k pití. V roce 1934 studánku opravili přátelé G. Bauchl, J. Klamt, A. Wode a ing. Schnader Beck.

Wiki takřka totožný text plus citace z knihy Miloslav Nevrlého Kniha o Jizerských horách:

Skutečně jsem ji podle popisu nalezl ve smrkovém lese na severním svahu Seibtova vrchu, několik set metrů pod rozhlednou Slovankou. Je bytelná a kamenná, v zemi zahloubená a se schůdky a s dosud dobře čitelným německým nápisem, že “tato studna byla, včetně křížové cesty, vysvěcena D.P. Petrem Junou, farářem z F. a nesmí být nijak znesvěcena. Vysvěcena dne 11. srpna 1840. Zbudována byla Antonínem a Josefem Seibtovými na památku. Renovována Horským spolkem (skupinou pro údolí Horní Kamenice) roku 1934. Po křížové cestě (vedla sem možná od kapličky v Karlově) není téměř ani památky. Petr Juna z Držkova byl v letech 1840-1872 farářem v Janově nad Nisou, kam patřil i Bedřichov (odtud patrně ono F., tedy Friedrichswald).

Series Navigation<< Křížová cesta Horní Maxov (Slovanka)Poutní místo Ostré (křížová cesta) >>
Tagy