weby pro nejsevernější čechy

Studna u kaple svatého Jana Nepomuckého ve Vehlovicích

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

V malém parku s dětským hřištěm pod kaplí svatého Jana Nepomuckého ve Vehlovicích se nachází obnovená studna.

Wiki v historii obce (dnes části Mělníka) uvádí:

Samotnou kapitolou vehlovické historie je zásobování vodou. Paní Libuše Feiglová zachytila ve svých vzpomínkách, kromě jiných zajímavých poznatků, celkem 11 studní, z nichž se většinou okovem vážila voda. Velké množství studní je dáno opukovým podložením obce, které nedávalo naději, že se narazí na pramen, a proto bylo nutné kopat studny. Studna pod kapličkou měla původně 65–70 m hloubky a i další studny, pokud neleží u Labe (vinice Koráb a Ferdinanda), byly velmi hluboké. Potíže s obstaráváním vody pro lidi i pouhý dobytek odstranila až výstavba obecního vodovodu v roce 1922.

Na informační tabuli se píše:

V blízkosti místní kapličky byla v nedávných letech místními dobrovolníky obnovena studna, která byla dlouhá léta skryta pod betonovým příkrovem a porostlá náletovými dřevinami. Její hloubka byla původně 65-70 m.

Dnes je tu v dlažbě z kostel z kvádrů (asi pískovec) ve třech patrech osmiboké ohrazení, na jehož horní straně je kovová mříž se středovou bání.

Series Navigation<< Pramen hraběnky Marie na Francouzské cestě pod SmrkemStudánka U Zabitého pod Božanovským Špičákem >>Pavlova studánka u silnice v Dolním Prysku >>
Tagy