weby pro nejsevernější čechy

Pramen Blažena u silnice Rybniště-Doubice

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

U silnice mezi Rybništěm a Doubicí stojí zastřešená studánka – pramen Blažena.

Od silnice ke studánce krátký mostek z kulatiny, poblíž posezení se stolem (původně tu byla jen lavička na jiném místě). Nad vývěrem dřevěná boudička s lomenou šindelovou střechou a dvířky. Voda je vyvedena trubkou do blízkého pařezu (původní foto ukazuje podstatně vyšší zbytek kmene a druhý mostek u něho – ten zmizel), trubka je ukryta ve valu z kamení a hlíny (dříve kryta kulatinou). Dle tabulky na dveřích o pramen pečují Lesy ČR a KČT Krásná Lípa.

Foto z webu eStudanky (cca 2010)

Web o vodních zdrojích ->

Series Navigation<< Pomník Dívčina (Ženského) pramene u ZákupPomník Jacobova pramene u Zákup >>
Tagy