weby pro nejsevernější čechy

Hadí pramen

Článek je součástí seriálu Studánky a prameny

Na trase modré turistické značky mezi Zadní Doubicí a odbočkou na Černou bránu vede krátká odbočka k Hadímu prameni.

Na stromě dřevěná placka s klubkem hadů, u pramene posezení, k vývěru schůdky. Vydlážděný plácek s dřevěným přírodním korýtkem, voda studená a chutná.

Evidence vodních zdrojů uvádí:

Hadí pramen není studánka, ale pramen vytékající z něčeho, co je studánce podobné. A tu „studánku“ vytvořili 3 kamarádi v r. 1991 a poslední žijící z těchto tří se o Hadí pramen stará se svými kamarády dodnes. O údržbu Hadího pramene a okolního areálu se od roku 2008 stará Národní park České Švýcarsko.

V roce 2020 bylo vybudováno nové posezení. Vydatnost pramene je závislá na množství vody v krajině.

Series Navigation<< Studánka u Vlčí HorySirný pramen v Lužických horách >>
Tagy