weby pro nejsevernější čechy

Studánka na návsi v Režném Újezdě

Na návsi v Režném Újezdě u cesty kolem požární nádrže stojí zděná obecní studánka.

Web o vodních zdrojích poměrně stručný:

Na návsi v obci cihlová stavbička se studánkou. Její přepad je následně vyveden plastovou trubkou do požární nádrže uprostřed návsi.

Jak je z fotek vidět, k vodě se dostat nedá, hladina je za mříží poměrně hluboko. Po přepadu ani stopa, ve vodě leží hadice. A šikmo před stavbou studánky moderní betonová jímka…

Malé překvapení v podobě poškozené hlavičky v čele hřebene ve vrcholu štítu.

Series Navigation<< Studánka Boreč u Režného ÚjezdaSoutok Labe s Vltavou v Mělníku >>
Tagy