weby pro nejsevernější čechy

Hrob Antona Pichlera na hřbitově v Duchcově

Na hřbitově v Duchcově u zadní ohradní zdi je řada původních starých náhrobků, jedním z nich je hrob Antona Pichlera.

Vzhledem ke stavu ostatních hrobů a k funkcím, vyjmenovaným na epitafu, je až s podivem, že se tenhle hrob v relativně slušném stavu

Hier ruhet
der in Gott entschlafene hochwürdigste Herr
P. Anton Pichler
Ehrendomherr, Erzdechant,
emer. bischöfl. Bezirksvikär, Consistorialrath,
Riner des k.k.österr. Franz-Josef-Ordens,
Stadtdechant, Ehrenbürger von Dux unf Gewitsch etc.
geb. am 22. Mai 1812, gest. amu 25. Mai 1895
im Alter von 83 Jahren.

Ruhe sanft!
Ihr weint, weil ich von Euch geschieden,
O, weinet nicht, des Himmles Frieden,
Des wahren Vaterlandes Heil
Ward mir ans Gottes Hand zu Theil

Čestný kanovník, arciděkan, emer. biskup. okresní vikář, konzistorní rada, nositel řádu Františka Josefa, městský děkan…

Wiki ho přiznává v sekci duchovních správců farnosti Duchcov: nástup do funkce 1872, n. 22. 5. 1812 Gewitschens (Mor.), o. 5. 8. 1838, † 25. 5. 1895

Zmínka o něm je v Duchcovských novinách: 14. května roku 1888 oddal děkan a kanovník Anton Pichler Annu Marii Eichler z rodiny majitelů místní porcelánky a berlínského fabrikanta F. W.Hanse.

A to je tak všechno, co se dá běžnými cestami zjistit.

Series Navigation<< Socha vodníka u rybníka U Sklárny v Želénská ulici naproti hřbitovu v DuchcověHrob Marie Němcové na hřbitově v Duchcově >>
Tagy