weby pro nejsevernější čechy

Hrob Václava Šorejse na hřbitově v Liběchově

Na hřbitově v Liběchově vpravo od centrální cesty v poslední řadě náhrobků před sníženým oddílem je tak trochu ukryt hrob Václava Šorejse.

Hrob zarostlý v zeleni tvoří pomyslný protipól nepřehlédnutelnému nedalekému hrobu Filipa Čermáka. Nenápadný hrob je zároveň i památníkem s dedikací. Na různých místech náhrobku jsou nápisy:

KNĚZI / VLASTENCI – / JEHO PŘÁTELÉ
ODPOČÍVEJ V POKOJI
VÁCLAV / ŠOREJS / DĚKAN V LIBĚCHOVĚ / 6. 3. 1860 / 20. 3. 1935

Bohužel se o tomto děkanovi dá najít mnohem méně, než o jeho starším předchůdci: Narozen 6. 3. 1860 v Drahoňovicích u Vyskeře, zemřel 20. 3. 1935 v Liběchově. Kněz fary v Liběchově.

Zmínky jsou v diplomové práci Bc. Jan Růžička (Učitelství historie pro střední školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) s názvem Liběchovské školství v proměnách doby 1892-1938:

Od roku 1890 po následujících 45 let byla místní fara obsazena devátým liběchovským farářem Václavem Josefem Šorejsem. Celá farnost byla v té době tvořena samotným Liběchovem včetně jeho místních částí, kterými byly Malý Liběchov (německy Klein Liboch), Boží Voda (Geweihtenbrunn) a Rymáň (Rimai), dále okolními osadami Ješovice, Malý Hubenov, Tupadly, Želízy a Vehlovice. Pro představu se jednalo přibližně o 3 000 lidí, přičemž většinu z nich tvořili Němci a katolíci.16 V roce 1890 žilo v samotné obci Liběchov 870 obyvatel ve 143 domech, přičemž Češi tvořili jen asi 25 % z celkového počtu lidí.

Series Navigation<< Hrob rodiny Vítkovy na hřbitově v LiběchověHrob Filipa Čermáka na hřbitově v Liběchově >>
Tagy