weby pro nejsevernější čechy

Hrob Josefa Holuba na hřbitově v Kralupech nad Vltavou

V severozápadní části hřbitova v Kralupech nad Vltavou poblíž ohradní zdi se nachází hrob Josefa Holuba.

U vstupu je informační tabule, na níž jsou označeny hroby významných osobností. Jednou z nich je akademický malíř Josef Holub – hrob B 445.

Citace z wiki:

Po návratu ze studijních cest se v roce 1897 natrvalo usazuje v Kralupech nad Vltavou. V roce 1898 si Holub otevřel fotografický ateliér a věnoval se profesionálně praxi fotografa. V roce 1899 se oženil s Boženou Jirasovou z Libčic, se kterou měl čtyři dcery (Antonie, Běla, Eva a Hana). Z existenčních důvodů krom jiného vyučoval hře na housle a pracoval jako písař u okresního soudu a berního úřadu. Po roce 1918 se Josef Holub plně věnoval malířské tvorbě. Finančně mu pomohly nákupy obrazů ze strany Ministerstva školství. Náměty čerpal z Dolního Povltaví a Podřipska. Podílel se na založení Krajinského muzea v Kralupech n. Vltavou. V roce 1930 byl jmenován čestným občanem Kralup.

Ukázky z díla ->

Na webu o městě:

Známou kralupskou osobností býval akademický malíř Josef Holub. Byl posledním žijícím žákem profesora pražské Akademie výtvarných umění Julia Mařáka z jehož malířské školy vzešli přední čeští krajináři a Holubovi spolužáci Antonín Slavíček, František Kaván, Otakar Lebeda. Mistr Holub zemřel 22. srpna 1957 ve věku 87 let.  

Holub převzal od svého učitele, který byl vynikajícím kreslířem zvláště lesních zátiší, jeho vidění a kreslířskou poctivost. Přestože Holubovy obrazy byly od počátku 20. století dobře posuzovány a na výstavách vždy oceňovány, jako malíř se dlouho nemohl uživit. V roce 1898 si otevřel fotografický ateliér, a tak portréty svateb i jednotlivců byly dlouho hlavním zdrojem jeho příjmů. Městské muzeum v Kralupech chová ve svých sbírkách původní dřevěný fotografický aparát z Holubova ateliéru.  

Nejenom kresba a malba byly světem Mistra Holuba, ale měl i hudební nadání a nějaký čas dokonce vyučoval hře na housle. Mnoho času věnoval i kralupskému kulturnímu životu jako člen „Řemeslnicko-čtenářské besedy“ i jako člen výboru kralupského krajinského muzea. Byl všestranným, ale vždy skromným umělcem. Oceněním jeho práce bylo jmenování Holuba čestným občanem Kralup v roce 1930.  

Josef Holub se narodil ve Slaném, ale většinu života prožil v Kralupech nad Vltavou. Okolní krajina po staletí kultivovaná a nepříliš dramatická a bez monumentality se brzy stala pro svou prostotu jeho láskou a náplní všech dnů jeho života. Kdekoliv rozložil svůj stojan, tam zachytil kus krásy přírody. Pracoval pomalu a svědomitě zachycoval každý detail.  

Základem jeho obrazů byla vždy dokonalá kresba do které pokládal své holubovsky tlumené barvy. V mnoha kralupských bytech visí Holubovy obrazy. Lidé je mají rádi a oceňují je nejen pro jejich uměleckou hodnotu, ale i proto, že zachycují minulost Kralup a okolí.

Mistr Holub je pohřben na kralupském hřbitově v oddělení B v hrobě č.445 u hlavní cesty. Na jeho pomník byla umístěna bronzová bysta odlitá podle návrhu profesora Palavského. Byla první obětí hřbitovních zlodějů. Dnešní kopie je z umělého kaučuku. 

Zřejmě jde o sochaře Jaroslava Palavského (1913 – 1975).

Series Navigation<< Hrob Oldřicha Chrudimského na hřbitově v Kralupech nad VltavouHrob Josefa Vaníčka na hřbitově v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy