weby pro nejsevernější čechy

Hrob Julia Patzelta na hřbitově v Horním Podluží

V severní části hřbitova v Horním Podluží vpravo od středové cesty takřka u ohradní zdi je umístěn hrob Julia Patzelta.

Na první pohled běžný hrob trkne do očí pěticípou hvězdou – nejde však o hrob válečný, jak vzápětí napoví nápis. Ovšem informace si pak musí člověk najít sám a jinde.

Klíčem je právě onen nápis na hrobové desce (spodní část bez záruky):

JULIUS
PATZELT
*9.5.1857
+17.1.1927
PER LABORO
AL HONORO
BUND DEUTSCHER
ESPERANTISTEN
SEINEM VORKÄMPFER

(Prací ke cti! / Svaz německých esperantistů svému šampionovi)

Na webu o esperantu lze nalézt stručný záznam: německý esperantista v Československu, hodinář a ladič pian, apoštol esperanta v severních Čechách, na hrobě má nápis „Per laboro al honoro“

Wiki v esperantu uvádí:

Julius PATZELT (narozen 9. května 1857 v Groß-Schönau, Německo – dnes Velký Šenov v České republice – zemřel 17. ledna 1927 v Obergrundu, Československo, dnes Horní Podluží v České republice), byl československo-německý esperantista. Byl znám pod přezdívkou „Tausendkünstler“ (Ten nebeský), ve společnosti Germana Esperanto-Ligo „March“ mu říkaly PAZELT, např. v nekrologu (1927, č. 2, s. 9.). Profesně byl hodinářem a ladičem pian.

Průkopník esperanta v Rakousku-Uhersku, skutečný apoštol v severních Čechách. Koresponduje se Zamenhofem. Založil mnoho skupin a vedl stálé kurzy. Vydavatel novin La migranto a několika učebnic esperanta. Na jeho hrobě na hřbitově v Horním Podluží společnost Germana Esperanto-Ligo postavila pomník.

Series Navigation<< Socha Loučení Ježíše Krista s Pannou Marií východně od Stráže nad NisouPomník Františka Josefa I. před hřbitovem ve Stráži nad Nisou >>
Tagy