weby pro nejsevernější čechy

Hrob Filipa Čermáka na hřbitově v Liběchově

Na hřbitově v Liběchově vlevo od centrální cesty v poslední řadě náhrobků před sníženým oddílem nachází hrob Filipa Čermáka.

Hrob nepřehlédnutelný. Na dvouetážovém soklu monumentální kamenný kříž, zdobený reliéfy, s nápisem na desce na příčném břevně:

FILIP ČERMÁK
TUCHOMĚŘICKÝ
DĚKAN V LIBĚCHOVĚ
NÁRODOVEC VELEOBĚTAVÝ

Na stranách břevna jsou data narození a úmrtí. Vlevo narození 17/7/5/98, vpravo úmrtí 18/24/6/77.

A kdo že to onen Filip Čermák byl?

Wiki:

Filip Čermák, křtěný Filip Štěpán (7. května 1798 Tuchoměřice – 24. června 1877 Liběchov), by český katolický kněz, vlastenec, národní buditel a publicista.

Filip Čermák se narodil v Tuchoměřicích do rodiny mlynáře Václava Čermáka a jeho ženy Anny rozené Ortmanowé. Základní vzdělání získal patrně na tuchoměřické škole. V mládí se seznámil s J. Jungmannem a V. K. Klicperou a po jejich vyprávění o těžkém životě na studiích se rozhodl státi se knězem.

V roce 1821 začal studovat teologii, v roce 1825 byl vysvěcen a následně působil jako kaplan v Medonosích a od roku 1840 jako kněz v Liběchově. Zde úzce spolupracoval s majitelem liběchovského panství A. Veithem, kterého mj. upozornil na mladého nadaného řezbáře Václava Levého.

V roce 1862 založil společně z Fr. Palackým spolek Svatobor, který mj. existuje i dnes. V roce 1864 zakoupil za 10 000 zlatých dlužní úpisy města Prahy a tyto odevzdal F. Palackému a F. L. Riegrovi a požádal je aby výnosy z nich posloužily prostřednictvím spolku Svatobor, ve prospěch původnímu české dílu z oblasti krásné i vědecké literatury. Rovněž se finančně podílel na vybudování Jungmannova pomníku v Praze.

Filip Čermák pracoval bezmála 37 let jako vychovatel u majitele zámku A. Veitha v Liběchově, kde udržoval národní vědomí a podporoval rozvoj českého jazyka. Zde jej rovněž navštěvovalo mnoho tehdejších spisovatelů a malířů. Stal se též mecenášem pro „účely literární“ odkázal nemalé finanční prostředky.

Series Navigation<< Hrob Václava Šorejse na hřbitově v LiběchověPamátník rodu Veithových na hřbitově v Liběchově >>
Tagy