weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Havla ve Chlumci

This entry is part 27 of 205 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Pohledovou dominantou Chlumce je kostel svatého Havla, stojící na severním konci náměstí.

Informací o kostele je dost jak na místě, tak na netu:

Kostel byl postaven uprostřed vsi v letech 1847-52 J. Katzem a A. Schochem na místě původního gotického chrámu zasvěceného sv. Gothardu. Podle původního zasvěcení lze předpokládat, že chlumecký kostel byl vybudován již někdy ve třicátých letech 12. století. První písemná zmínka o něm je z roku 1352 (podle jiných zdrojů 1359), kdy místní farář Niklas z Barau platil 18 kop grošů papežského desátku. Stejně platili například i z Krupky a v Ústí nad Labem, což svědčí o značné výnosnosti chlumecké farnosti a tedy i samotné obce. Později kostel vyhořel a po novém vybudování roku 1384 změnil patronicium na svatého Gavla. Postaven byl na vyvýšeném místě, nad mírně svažitou návsí.

Gotický kostel, kolem něhož byl hřbitov s ohradní zdí, a který byl dle zvyklostí orientován presbytářem k východu, prošel za rytíře Petra Kelbla (Kölbla z Geisingu ) v roce 1590 renesanční úpravou, přičemž presbytáři zůstala jeho vnější gotická podoba. Byla vybudována mohutná hranolová věž v jeho jižním průčelí. Ve 2. polovině 18. století byla při cestě od kostela ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce, vystavěné v letech 1690-1691, vybudována křížová cesta se 14 zděnými kapličkami s keramickými reliéfy v nikách.

V bitvě s napoleonským vojskem v roce 1813 byl kostel poničen a postupně chátral. V letech 1847-1849 (podle jiných zdrojů až do 1852) prakticky nově postaven v novogotickém stylu s novorománskými i novobarokními prvky podle grandiózního navrchu výše zmíněních architektů Katze a Schmöcha. Půdorys kostela byl otočen o 90 stupňů a presbytář netradičně orientován k severu. Slavnostní vysvěcení proběhlo 18. listopadu 1849. 

Jedná se o trojlodní obdélnou stavbu s polokruhově zakončeným presbytářem a hranolovou polygonální věží v jižním průčelí. Trojlodí kostela je sklenuto plackami na čtyřboké pilíře s poloválcovými příporami, vnitřní vybavení je novogotické. Okna jsou polokruhová vyplněná vitrážemi (opraveny v letech 1998-2000). V přízemí věže se nachází novogotický vstupní portál nad nímž se tyčí velké kruhové okno, přinášející světlo k varhanům a vnitřním dispozicím lodě. V severní části chrámu je umístěn presbytář s novogotickým dřevěným oltářem a kazatelna. Jižní stranu lodě zaujímá balkon s varhany.Varhany pro kostel postavili bratři Fellerové z Libouchce v roce 1823.

Při hlavním vstupu v prostorách věže se nachází pamětní desky se jmény místních vojáků padlých v první světové válce. Do vnitřní zdi kostela jsou vezděny dva nejzachovalejší figurální renesanční náhrobky z let 1606 – 1619 rodiny Kölblů a do vnější zdi presbytáře je vezděno dalších jedenáct náhrobků majitelů panství v 16. a 17. století, které sem byly z části přeneseny ze zaniklého hřbitova, dílem ze zbořeného kostela sv. Vavřince u Českého Újezdu. Ve věži je umístěn zvon z r. 1687 od Mikuláše Löwa.

Poslední úpravy kostela proběhly v letech 1995-1998. Počátkem 90. let byl chátrající kostel nově vymalován a zastřešen a v roce 1998 provedl zdarma opravu poškozených věžních hodin starosta sousední Telnice pan Jaroslav Doubrava. Generální opravu varhan provedl v letech 1991-1993 MUDr. Tomáš Horák z Litoměřic.

V roce 1980 byly ke kostelu přemístěny památky ze zaniklých obcí (Kristus, krucifix) a smírčí kříže, nalezené v okolí.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice na vrchu Horka ve ChlumciKaple svatého Jana Nepomuckého / Panny Marie ve Stradově >>
Tagy