weby pro nejsevernější čechy

Jeskyně Pusté kostely u Svitavy

V zatáčce silnice ze Svitavy směrem do Velenic, po níž vede žlutá turistická značka, jsou k vidění rozsáhlé podzemní prostory, nazývané Pusté kostely.

Ve stínu nedalekých Pekelných dolů, ale o to lepší, že volně přístupné. Byť s varováním „Vzhledem k projevujícímu se zvětrávání nestabilního pískovce není doporučeno se v bývalém lomu zdržovat„. A tím je řečeno i B), protože samozřejmě nejde o žádnou přírodní jeskyni.

Z netu a dalších zdrojů:

Pusté kostely (německy Wüste Kirchen) jsou soustava převážně umělých jeskyní v pískovcových skalách při říčce Svitávka mezi obcemi Velenice a Svitava na Českolipsku.

Celá oblast podél říčky Svitávky v délce necelých 3 km od obce Svitava směrem k Velenicím je protkaná mnoha jeskyněmi, většinou umělými. Vznikaly v různých obdobích a za pomocí různých technik. V některých prostorách údajně žili středověcí mniši a je pravděpodobné, že některé i sami hloubili, jiné byly vytvořeny v 18. století kvůli písku, surovině k výrobě zrcadel, případně pak upraveny pro jiné využití (sklady, výrobny, klub). Mimo několika jeskyní označovanými Pusté kostely jsou v okolí další a také otevřené, dávno již opuštěné menší lomy. Údolí Svitávky v tomto úseku je zalesněné a téměř neobydlené. Nevedou tudy značené trasy pěších turistů. Kopce nad údolím nejsou vysoké.

V přímém sousedství silnice při pravém břehu Svitávky asi 250 m západně od bývalé Velenické zrcadlárny v místě, kde silnice opouští údolí a stoupá směrem do Svitavy, je menší podzemní lom, označovaný obvykle jako Pustý kostel, kde se podle výzkumníka Brandtla v roce 1849 již netěžilo. Nebyl výrazněji narušen pozdějšími úpravami a tak si zachoval svou téměř původní podobu. Existenci jeskyně zaznamenal do svého deníku roku 1825 při jedné ze svých cest František Palacký. Archeologický průzkum zde provedl v roce 1933 archeolog Emil Gebauer. Na vstupu do jeskyně je řada pilířů. Na stěnách byly četné skalní kresby – reliéfy, většinou novějšího data. Vpravo od vchodu do podzemních prostor je uchován skalní reliéf Ukřižování. Část prostor byla později zavalena. Při stavbě silnice v roce 1886 byl terén u vstupu zvýšen. U jeskyně jsou přes Svitávku dva silniční mosty.

Z okrouhlého prostoru, obklopeného ze tří stran skalními klenbami, se sestupuje do ztemnělé chladné jeskyně, jejíž dno je asi 1,5-2 m pod okolním povrchem. Snižující se strop podepírá 16 ponechaných skalních pilířů a místy z něj kape voda, prosakující po puklinách ve skalním masivu. Také zde najdeme nevelké zbytky cihlových zdí, pocházejících z doby, kdy byla část jeskyní upravena jako sklad.

Series Navigation<< Geopark VlnoKam u Brozan nad OhříSkalní brána u Svojkova >>
Tagy