weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u starého židovského hřbitova v Roudnici nad Labem

Naproti nově zbudovanému vstupu na starý židovský hřbitov v Roudnici nad Labem ve Farského ulici je netradiční kamenná zvonice.

Vysoká kamenná zeď z kyklopského zdiva má pod horním okrajem malé trojúhelníkové okno, v němž je zavěšen zvon.

Všechny prameny o výše zmíněném židovském hřbitově uvádějí, že byl v 90. letech 20. století v těchto místech zbudován nový vstup. Zřejmě při této příležitosti došlo k úpravě celého malého náměstí, ale nedokážu o tom najít nikde ani slovo. Jako kdyby snad ani neexistovalo.

A co jsou hříbečky v kruhu pod zvonicí a mísa krytá železným poklopem uprostřed, nemám nejmenší tušení…

Na dotaz odpovědělo Podřipské muzeum – Objekty náleží do soukromého vlastnictví a na místě jsou cca od roku 2002.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple Všech svatých v Roudnici nad LabemKaple Panny Marie Sněžné v Pihelu >>
Tagy