weby pro nejsevernější čechy

Zvonice kostela svatého Vojtěcha v ulici Křížová v Litoměřicích

Na křižovatce ulic Křížová a Vojtěšská v Litoměřicích stojí kostel svatého Vojtěcha, který má samostatnou zděnou zvonici.

Z netu a dalších zdrojů:

Kostel svatého Vojtěcha v Litoměřicích je barokní sakrální památka v místech staré osady Zásada (existovala zřejmě již v 11. století) v Litoměřicích. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Součástí kostelního areálu je samostatně stojící zvonice, původně dřevěná, přestavěná roku 1744.

Kostel je kulturní památkou:

Kostel poměrně strohého vzhledu postavil v letech 1703-1708 Octavio Broggio – zřejmě podle staršího projektu jeho otce. V roce 1774 byl kostel doplněn o samostatnou hranolovou zvonici. 

V památkovém katalogu je zvonice součástí celého areálu:

zvonice

Hranolová zděná zvonice pochází stejně jako kostel z počátku 18. stol. Vnější plášť člení lizénové rámy s bodovanými nárožními částmi a propadlými zrcadly v ploše. Zvuková okna v patře zdobí štukové šambrány s vykrajovanými dolními částmi.

Původní evidenční list památky:

Barokní kostel podle plánu Giulia Broggia postaven v roce 1703 Octaviem Broggiem. Věž přistavěna roku 1774.

Hranolová věž s cibulovou střechou a omítkovou bosáží na nárožích má v přízemí k jihu otevřenou kapli, v patře půlkruhové okno v šambránách s čabrakami v parapetech. 

Series Navigation<< Zvonice u sochy svatého Jana Nepomuckého na rozcestí u domu čp. 249 v Rozhledu (Jiřetín pod Jedlovou)Kostel svatého Vojtěcha v ulici Křížová v Litoměřicích >>
Tagy