weby pro nejsevernější čechy

Zvonice v Tupadlech

Nedaleko hlavní silnice (a autobusové zastávky) stojí na trase modré a zelené turistické značky u rozcestníku v Tupadlech zděná zvonička.

Jedná se o kulturní památku:

Zděná venkovská zvonička z roku 1829 obdélníkového půdorysu, krytá sedlovou střechou. Umístěná na travnatém pásu podél Liběchovky v JZ části obce. Na čelní straně na předsazeném podstavci je umístěn litinový kříž. Uprostřed podstavce nika. Na zadní straně zvoničky prázdná nika, krytá sedlovou stříškou.

Dle záznamu v Památkovém katalogu prošla zvonička v roce 2018 obnovou.

Doplňkový evidenční list památky udává:

Drobná cihlová architektura vznikla jako přístavba ze začátku 20. století ke křížku z 19. století. Vhodně doplňuje porstředí s tradičními lidovými stavbami v osadě, která je součástí CHKO Kokořínsko.

Další info zde ->

Zvonička obdélníkového půdorysu se nachází v centru obce, západně od hlavní silnice vedoucí do obce Želízy, poblíž říčky Liběchovky. Zvonička byla postavena v roce 1829, avšak obec na informační tabuli uvádí rok 1834 s informací, že jí nechal vybudovat pan Antonín Veith. Na zvoničce je litinový kříž a sochy sv. Jana a sv. Jakuba od sochaře Karla Maxe. Kapličku vysvětil Liběchovický farář Filip Čermák.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple Svatého Kříže v Lázních LibverdaKaple svaté Maří Magdaleny u lesní cesty mezi Ješovicemi a Želízy >>
Tagy