weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela svaté Barbory u Zahrádek

Součástí areálu kostela svaté Barbory jižně od Zahrádek je samostatně stojící zvonice.

O samotné zvonici se toho příliš najít nedá, je součástí barokního areálu, který je chráněnou kulturní památkou České republiky.

Archeologický průzkum lokality provedený roku 1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. století a keramiku dosvědčující osídlení plošiny až z roku 1319.

Severozápadně od hlavního průčelí kostela se nachází zvonice na čtvercovém půdorysu s cibulovou bání.

Dle původního evidenčního listu památky:

Zvonice z roku 1587. Zděná, čtvercového půdorysu, s jednoduchým poloobloukovitě zakončeným pískovcovým portálem. Nad portálem obdélné okénko v ostění. Na všech čtyřech stranách okna polokruhovitě zakončená s dřevěnými žaluziemi. Střecha cibulová s lucernou a zvonicí, krytá šindelem.

Dle dalších zdrojů:

Stavba může souviset se starším vlastnickým kostelem, který zde spolu s tvrzí měl stát. Ve zdi u zvonice je zazděn kámen s letopočtem, který K. Kuča čte jako 1582, Kracíková a Smetana jako 1587. Nad portálem zvonice se pak nachází letopočet 1609. Hranolová zděná stavba byla zvýšena (či zcela nově postavena, jak zní druhá verze) po třicetileté válce. Po rekonstrukci v 70. letech 20. století obdržela šindelovou krytinu cibulové báně.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v BrtníkáchKostel svaté Barbory u Zahrádek >>
Tagy