weby pro nejsevernější čechy

Zvonice na hřbitově v Třebenicích

Na hřbitově v Třebenicích naproti kapli Nejsvětější Trojice u vstupu stojí dřevěná zvonice.

Zvonice je součástí areálu, který je chráněnou kulturní památkou České republiky.

Památkový katalog je stručný:

Dřevěná zvonice, postavená pravděpodobně na konci 17. století stejně jako blízká kaple, má zděný sokl, na který navazují svisle bedněné stěny se spoji, krytými lištami. Ve vrcholu stanové střechy s námětkem, kryté šindelem, je zasazená polygonální plechová zvonička.

Původní evidenční list památky doplňuje stručně:

U kostela dřevěná, hranolová zvonice se stanovou střechou, krytou šindelem, s lucernou ve vrcholu. Východní stěna prolomena 2, severní 1 oknem.

Obecní web uvádí další podrobnosti:

Dřevěná hranolová zvonice na zděné podezdívce pochází zřejmě z konce 17. století. Její šindelová střecha byla opravena  v roce 2003. Zvonice byla restaurována nyní celá, a to ve dvou etapách (2014 – 2015) z rozpočtu města Třebenice za přispění Ústeckého kraje. Stavbu ocenil Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, a to 3. místem v celorepublikové soutěži o nejlepší tesařské dílo roku 2015.

Zvon umístěný ve zvonici má průměr 85 cm a pravděpodobně původní srdce, typické pro svou dobu krátkou výpustkou. Pochází od jednoho z nejslavnějších českých zvonařů, pražského mistra Brikcího, jemuž po roce 1571 udělením šlechtického titulu příslušelo příjmení z Cinperka. Brikcího zvon je po obvodu čepce zdoben pásem opakujících se biblických výjevů, pod tímto je souvislý pás akantových listů. Na jedné straně pláště zvonu je rozsáhlý český nápis obdélníkového nezarámovaného obrysu, psaný gotickým písmem-minuskulí:

KE CTI A CHWALE NEROZDÍLNE TROGICZY SWATE GEDINEu VSSE :
MOHUCZYMU PANU BOHU WIECZNEMU STWORZITELY VSSECH WIECY
VDIELAN GEST ZWON TENTO DO TRZEBENIC SKRZ BRIKCIHO ZWO :
NARZE Z CYNPERKU W NOWEM MIESTIE PRAZSKEM, NAKLADEM
POCTIWE WDOWY, PANI ANNY PENIZKOWE, KTERAZ GEST NA PA :
MATKU DOBRE PAMIETI WACSLAVA BARTOSSOVIC, GINAK PENIZKA
MANZELA SWEHO, TEZ TAKÉ SWAU, TÝZ ZWON WZDIELATI PORUCZYLA,
ABY KAZDEu CZLOWIEKU MRTWEMU PRZY POHRZBU, TÍM ZWO :
NILY, A OD ZWONIENI ZADNEHO AUPLATKU BRANO ANI DAWANO BYT NEMA NYNÍ
Y NA CZASY BUDAUCZY STALO SE LETA PANIE 1576

Rekonstrukci se věnoval v listopadu 2015 Český rozhlas.

 

Series Navigation<< Kostel Narození Panny Marie v TřebenicíchKaple Nejsvětější Trojice na hřbitově v Třebenicích >>
Tagy