weby pro nejsevernější čechy

Zvonice Svaté rodiny v Přítkově

U křižovatky hlavní silnice č. 253 s místními komunikacemi v Přítkově stojí na místě bývalé kaple novodobá dřevěná zvonička Svaté rodiny.
Regionální weby informují:

11.9.2019 – Zvonička Svaté rodiny je už na svém místě v Přítkově. Tam částečně nahradí kapličku, která nedaleko místa, kam byla zvonička osazena, stála v letech 1805 – 1947 a byla rovněž zasvěcena Svaté rodině.

„V pátek 13. září od 17:00 proběhne slavnostní odhalení zvoničky spojené s požeháním, které bude celebrovat jáhen Jiří Breu. Přítomni budou také oba tvůrci. Následovat Sousedské posezení v areálu soukromé MŠ U Kočiček s občerstvením a „pojízdnou“ hospodou. K tanci a poslechu zahraje country kapela Desperádi z Chabařovic. Místní budou mít zároveň možnost debaty s vedením obce,“ zve místostarosta obce Roman Nešetřil.

Zvoničku, která měří 4,5 metru, vyřezali z kmene vyvráceného dubu řezbáři Ondřej Drábek a Marcel Jeřábek. Zároveň byly do Přítkova přestěhovány také dvě masívní lavičky. Ty Marcel Jeřábek zhotovil ze stejného kmene a budou sloužit jako posezení pro místní i pocestné s výhledem na České středohoří. Zhotovení zvoničky včetně dodání zvonu přijde obec na 35 tisíc korun a materiál je zdarma. Řezbáři použili vyvrácený dub z proboštovského lesoparku.

Další zpráva:

14. 9. 2019 – Symbolem připomínky a úcty k odkazu předků se od pátku 13. září stala nová zvonička v Přítkově, zasvěcená Svaté rodině. Na její slavnostní odhalení se přišli v hojném počtu podívat místní i sousedé z Proboštova. Zvonička je instalovaná v místě, kde kdysi stávala kaplička. Nechybí tu proto informační tabule, která připomíná historii původní sakrální stavby a současně původ a vznik zvoničky. V místě se silným geniem loci stojí i dvě originální lavičky k odpočinku a rozjímání. Ty byly vyrobené společně se zvoničkou.

Zvoničku vytvořili z kmene dubu proboštovského lesoparku řezbáři Ondřej Drábek z Choustníku a jeho spolupracovník Marcel Jeřábek z Novosedlic. Pracovali přímo v lesoparku a celé dílo dokončili za neuvěřitelné čtyři dny intenzivní práce. Zvonička byla osazena zvoncem a řezbáři k ní zhotovili ještě zmíněné dvě lavice a dřevěnou informační tabuli. Převoz čtyřmetrové zvonice a její instalace nebyly sice jednoduché, ale podařilo se.

Uvítání účastníků slavnostního odhalení zvoničky se v pátek jako první ujala starostka Proboštova Jana Čermáková. Ta poděkovala autorům, řezbářům Ondřeji Drábkovi a Marcelu Jeřábkovi a zdůraznila, že jejich dílo bude sloužit i dalším generacím. Uvedla, že dík patří také majitelům přítkovské Mateřské školy U kočiček, kteří poskytli prostory školky pro malou páteční oslavu, která se po odhalení zvonice v Přítkově konala a nezapomněla pozvat všechny přítomné na Proboštovské slavnosti v sobotu 14. září od 13 hodin.

Místostarosta Roman Nešetřil prohlásil, že se už dvakrát setkal s dotazem lidí z Přítkova, kteří se ho zeptali, jaký má zvonice vlastně smysl. „Jsem přesvědčený, že smysl najde každý ve svém srdci a ve své duši. My jsme to nedělali s nějakým úmyslem. Pro nás to symbolizuje, že Proboštov, kde vyrostl strom pro zvoničku a Přítkov, kde dnes zvonice stojí, patří k sobě.“

Místostarosta poděkoval zastupiteli Václavu Betkovi za podnětné postřehy týkající se Přítkova, Petru Samkovi z Teplic, který obci zprostředkoval kontakt s řezbáři a samotným tvůrcům zvoničky Ondřeji Drábkovi a Marcelu Jeřábkovi. „Spolupráce s řezbáři tímto nekončí. Plánujeme na příští rok do Proboštovského lesoparku sympózium. Z torz stromů, která tam zůstala po havarijním kácení, vytvoří díla, která se budou se tematicky vázat k lesoparku a jeho prostor oživí.“

Roman Nešetřil podtrhl skvělou práci společnosti Autojeřáby Horna, která se postarala o nelehký transport zvoničky z Proboštova do Přítkova a její usazení. Poděkoval i dalším firmám, které se na výsledné podobě místa, kde zvonička stojí, podílely a zmínil také odborný dohled, kterého se ujal farář Patrik Maturkanič nebo spolupráci s litoměřickou diecézí, která obci poskytla potřebná data o historii přítkovské kapličky.

„Můj největší dík patří ale dvěma machrům, kteří v polovině srpna, v pondělí ráno, přišli k vyvrácenému dubu v Proboštovském lesoparku, a ještě tentýž týden ve čtvrtek nám předali toto krásné dílo. Pozoroval jsem je, jak jsou zmakaní každý večer, nevytáhl jsem je ani jednou na pivo, protože byli pokaždé opravdu tak unavení, že nešli.“

Slavnostního odhalení zvoničky se ve finále ujali sami autoři díla Ondřej Drábek s Marcelem Jeřábkem. Po nich vystoupil s krátkým proslovem jáhen Jiří Breu. Ten upozornil na symboliku svaté rodiny, kterou zvonička nese. „Mnoho kostelů a kaplí zasvěcených svaté rodině u nás není. Proto jsem moc rád, že zde v Přítkově, takové zasvěcení máme.“ Jáhen Jiří Breu pak v samém konci slavnostního odhalení novou přítkovskou zvoničku posvětil.

Infotabule na místě doplňuje:

Od roku 1805 stála v Přítkově v těchto místech modlitební kaple. Ta byla určena pro místní modlitební shromáždění, mše se zde pravidelně necelebrovaly. Kapli vystavěl Franz Tietl, obchodník z nedalekého Bohosudova. Šlo o zděnou stavbu, 6 loktů širokou, 7 loktů dlouho, 4 lokty vysokou (1 loket = 77,8 cm), klenutou, krytou šindelem, s dřevěnou věžičkou, na které byl zvonek. Kaple stála na obecním pozemku, byla zasvěcena Svaté rodině a starala se o ni obec. V roce 1947 bylo pro celkově zchátralý stav rozhodnuto o demolici kaple. Dalším důvodem bylo její umístění na křižovatce i v tehdejší době frekventované státní silnice z Dubí do Krupky s okresní silnicí Proboštov – Přítkov.

Podmínkou bylo vystavění nové kaple, na což ale tehdy samostatná obec Přítkov neměla finanční prostředky. Po změně politické situace v roce 1948 již nebyla vůle stavět sakrální stavby, takže po zbourání kaple nebyla podmínka splněna.

V roce 2019 vytvořili řezbáři Ondřej Drábek z Choustníku a Marcel Jeřábek z Novosedlic zvoničku, která je rovněž zasvěcena Svaté rodině. Jako materiál použili dřevo z kmene dubu, který se při silném větru vyvrátil v Proboštovském lesoparku. Veškeré náklady spojené s vytvořením, instalací a úpravami okolí zvoničky nesla obec Provoštov, jíž se stal Přítkov v roce 1960 součástí. Symbolicky tak byla po 72 letech naplněna podmínka demolice původní kapličky. Zvonička byla řádně vysvěcena a tudíž se Přítkov opět může pyšnit sakrálním objektem.

Series Navigation<< Zaniklá kaple v BěhánkáchZvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce >>
Tagy