weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela svatého Václava v Dlažkovicích

Na mírném návrší nad rybníčkem ve středu obce Dlažkovice stojí u kostela svatého Václava zvonice.

Kostel svatého Václava se samostatnou zvonicí v Dlažkovicích je raně barokní stavba postavená podle návrhu Giulia Broggia. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Součástí kostelního areálu je i mohutná barokní hranolová zvonice. Má obdélný vstup, rustikované přízemí a velká, polokruhem zakončená okna. Na čtyřboké střeše je dřevěná zvonička. Ve zvoničce se nacházejí dva zvony. Jeden ze zvonů je z roku 1498 a patří k nejstarším zvonům v kraji, druhý z roku 1618 byl přelit v roce 1755 a opatřen latinskou legendou.

Památkový katalog:

zvonice

Samostatně stojící barokní mohutná hranolová zvonice s jehlancovou střechou a lucernou ve vrcholu. Zvonice má rozměrná zvuková půlkruhová okna, v západním průčelí je obdélný vstup. V patře je zvonová stolice se dvěma zvony (ze 14. a 17. stol.).

Series Navigation<< Hřbitovní kaple (márnice) v DlažkovicíchKostel svatého Václava v Dlažkovicích >>
Tagy