weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela svatých Petra a Pavla v Růžové

V blízkosti kostela svatých Petra a Pavla v Růžové (na druhé straně silničky, vedoucí kolem kostela do kopce) stojí zvonice.

Samostatně stojící stavba, na kamenném základě dřevěná věž.

Z různých zdrojů (a informační tabule u kostela):

Hranolová zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem severně od hlavního průčelí kostela. Pravděpodobně ze 16. století. Uvnitř je umístěna trojice zvonů o různých tónech. Svého času mívala dva zvony – Sv. Petr (tón H), sv. Pavel (tón A). Roku 1791 k nim byl zavěšen 2,5 centu těžký zvon sv. Barbora (tón D), který pochází ze zrušeného kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, kde visel v letech 1408–1791. Proti kostelu má zvonice drobné rozměry. Nebyla zasažena požárem roku 1988.

Zvonice je součástí památkově chráněného areálu kostela, v Památkovém katalogu stojí:

Masivní hranolovitá zvonice situovaná samostatně nedaleko kostela je v přízemní části zhotovená z neomítaného lomového kamene, který je doplněn o svisle dřevěnou bedněnou nástavbu krytou jehlancovou střechou zakončenou zlatou hrotnicí.

Nevysoká samostatná zvonice je vystavěna vně areálu, od kterého ji odděluje od křižovatky severozápadním směrem stoupající vedlejší komunikace. Vstupem je obrácena k východu do prostranství před vjezdem do dvora usedlosti č. p. 168.

Jde o patrovou stavbu na čtvercovém půdorysu, krytou stanovou střechou. Přízemí má zděné, patro dřevěné. Zděná část je vystavěna z kamenných kvádrů, většinou pravidelných, je neomítaná. Patro je svisle bedněné se zalištováním, zpatinované do světlejší hnědé, šambrány a korunní římsa je tmavohnědá. Stanová střecha s mírnými námětky je završena zlacenou hrotnicí s knoflíkem a sluncovým motivem nad ním.

Přízemí je otevřené od jihu a od západu a patrně i od severu drobným svisle obdélným větracím otvorem. Na východní straně je umístěn vstup, lemovaný kamenným ostěním. Dveře jsou ze svislých prken se svlaky na vnitřní straně. Dřevěné patro je opatřené ze všech čtyř stran vysokými zvukovými okny. Jejich prostá šambrána je svrchu zakončena do segmentu seříznutým prknem. Otvor je vyplněn horizontálními prkennými lamelami.

Series Navigation<< Skalní kaple Kny (výklenková kaple Posledního soudu)Kostel Archanděla Michaela v Dolní Poustevně >>
Tagy