weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské severně od Libotenic

U kostela svaté Kateřiny Alexandrijské na břehu Labe severně od Libotenic stojí na bývalém hřbitově zvonice.
V Památkovém katalogu je součástí areálu samotná zvonice:

Zděná věžovitá zvonice s jehlancovou střechou s vikýři a křížem ve vrcholu. Zvonové patro je dynamizováno lizénovými rámy a otevřeno půlkruhovými zvukovými okny. Vstup opatřen barokním kamenným rámem s ušima a kapkami.

Původní evidenční list památky:

U hřbitova zvonice – zděná patrová stavba na čtvercovém půdorysu se stanovou střechou, členěná lisénami a patrovou římsou. V prvním patře 4 okna.

Series Navigation<< Kaple svaté Anny v NučničkáchKostel svaté Kateřiny Alexandrijské severně od Libotenic >>
Tagy